Sluoksniuotųjų konstrukcijų tyrimas gaisro sąlygomis

Remigijus Guobys

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Aukštų temperatūrų izoliavimo problemos aktualumą ir sprendimo būtinybę pirmiausia lemia sparčiai didėjantys gaisrinės ir žmonių saugos poreikiai. Vienas pagrindinių tokių sistemų konstrukcijų projektavimo kriterijų yra estetiniai, stiprumo ir gaisrinės saugos reikalavimai. Disertacijoje pagrindinis dėmesys skiriamas sluoksniuotųjų mechaninių konstrukcijų aukštų temperatūrų izoliavimo efektyvumo ištyrimui ir nustatymui, kokią svarbą turi sluoksniuotosios sistemos konstrukcija, medžiagos ir jų išdėstymas sluoksniuose.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: sluoksniuotųjų konstrukcijų aukštų temperatūrų izoliavimo efektyvumo nustatymas ir medžiagų išdėstymo sluoksniuose patikimumo tyrimas. Pirmasis uždavinys suformuluotas, nes, atlikus literatūros apžvalgą, nustatyta, kad sluoksniuotųjų specializuotų konstrukcijų temperatūrinių deformacijų tyrimams buvo skirta nepakankamai dėmesio. Antrasis siejasi su pirmojo uždavinio spendimu, nes kai medžiagos yra estetiškai patrauklios ir atitinka stiprumo reikalavimus, labai svarbu įvertinti aukštų temperatūrų izoliavimo konstrukcijų patikimumą.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir rezultatų apibendrinimas.

Įvadiniame skyriuje nagrinėjamas problemos aktualumas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, pristatomi autoriaus pranešimai ir publikacijos, disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Čia pateikta sluoksniuotųjų konstrukcijų analizė, modeliavimas ir temperatūrinių deformacijų eksperimentiniai tyrimai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikti nagrinėjamos konstrukcijos matematiniai modeliai, atliktas tiriamų sistemų konstrukcijų modeliavimas.

Trečiajame skyriuje eksperimentiškai tiriama sluoksniuotųjų konstrukcijų temperatūrinės deformacijos ir aukštų temperatūrų izoliavimas.

Disertacijos tema paskelbti du straipsniai ir perskaityti du pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose: du – straipsnių rinkiniuose, įtrauktuose į Thomson ISI sąrašus, vienas – konferencijų straipsnių rinkinyje, referuotame ISI duomenų bazėje, vienas – recenzuojamame tarptautiniame žurnale, vienas – recenzuojamame tarptautinių konferencijų straipsnių rinkinyje. Gauti du Europos ir keturi Lietuvos patentai.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2247-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-679-9
Leidyklos nr.:
2247-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
150 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e