Šešiafazių asinchroninių variklių pereinamųjų vyksmų tyrimas

Benas Kundrotas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje aprašyti šešiafazių asinchroninių variklių dinaminiai modeliai ir ištirti pereinamieji vyksmai.

Disertaciją sudaro įvadas, trys pagrindiniai skyriai, išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Įvadiniame skyriuje suformuluota tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, darbo tikslas ir uždaviniai, tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatytos autoriaus paskelbtos publikacijos disertacijos tema ir pateikiamas perskaitytų pranešimų konferencijose sąrašas bei aprašoma disertacijos sandara.

Pirmame skyriuje aprašyti daugiafazių variklių privalumai lyginant juos su trifaziais ir nurodyti jų taikymo atvejai. Aprašyti šešiafazių asinchroninių variklių tipai. Pateiktas šešiafazio asinchroninio variklio matematinis modelis. Pristatyti šešiafazių asinchroninių elektros pavarų valdymo metodai. Suformuluotos skyriaus išvados ir disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikti šešiafazio asinchroninio variklio kompiuteriniai modeliai sukurti pagal variklio statoriaus, rotoriaus srovių ir srautų išraiškas. Aprašyti imitacinių modelių naudojimo atvejai greitojo prototipo sistemose. Skyriaus pabaigoje suformuluotos išvados.

Trečiajame skyriuje pristatyti šešiafazių asinchroninių pavarų imitaciniai ir eksperimentiniai tyrimai. Sudarytos sutelktosios dvisluoksnės sutrumpinto žingsnio ir poliaus žingsnio šešiafazių apvijų schemos. Pateikti šešiafazio asinchroninio variklio kompiuterinių modelių, sukurtų pagal variklio statoriaus, rotoriaus srovių ir srautų išraiškas imitacinių tyrimų rezultatai. Aprašytas bandymų stendas. Pateikti eksperimentinio šešiafazės asinchroninės pavaros tyrimo rezultatai. Palyginti imitacinio ir eksperimentinio tyrimų rezultatai.

Disertacijos tema paskelbtos devynios mokslinės publikacijos: penki straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose: du – mokslo žurnale, įtrauktame į Thomson Reuters Web of Scienceduomenų bazę; vienas – užsienio mokslo žurnale; du – Lietuvos mokslo žurnale; keturi – kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Disertacijos tema perskaityti devyni pranešimai tarptautinėse ir Lietuvos mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2250-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-682-9
Leidyklos nr.:
2250-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
134 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e