Fotovoltinių keitiklių tiekiamos energijos kokybės tyrimas ir gerinimas

Andrius Platakis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos fotovoltinių keitiklių tiekiamos elektros energijos kokybės problemos. Disertacijoje sprendžiami fotovoltinių keitiklių pasyviojo harmonikų kompensavimo žemųjų dažnių filtru bei aktyviojo kompensavimo, kai kompensavimui naudojama keitiklio tiekiama fotovoltinė energija, uždaviniai. Darbe pasiūlyta kurti fotovoltinius keitiklius, skirtus ne tik aktyviosios elektros energijos tiekimui, bet ir tinklo energijos kokybės gerinimui, tiekiant ne tik pirmąją, bet ir būtinas tinklo srovės ir įtampos netiesinių iškraipymų kompensavimui aukštesniąsias srovės harmonikas.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomi pranešimai konferencijose ir disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateikta fotovoltinių keitiklių ir jų tiekiamos energijos kokybės gerinimo metodų, paremtų pasyviojo ir aktyviojo harmonikų kompensavimo principais, analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikti fotovoltinio keitiklio pasyviojo harmonikų kompensavimo metodo, naudojant žemųjų dažnių filtrą, eksperimentiniai tyrimai ir tyrimai naudojant modeliavimą. Gautos harmoninių iškraipymų priklausomybės nuo filtro elementų ir formuojamos keitiklio išėjimo įtampos parametrų. Atliktas energijos nuostolių filtre tyrimas, nustatyti būdai jų mažinimui.

Trečiajame skyriuje pateikti aktyviojo harmonikų kompensavimo fotovoltinių modulių keitikliu tyrimų rezultatai. Sudaryta keitiklio pagrindinės harmonikos valdymo sistema, kurioje panaudotas rezonansinis valdiklis, atlikti šios sistemos tyrimai. Pasiūlytas ir keitiklyje pritaikytas aukštesniųjų harmonikų detektavimo metodas. Sudarytas fotovoltinio keitiklio su aktyviuoju harmonikų kompensavimu modelis dinaminių procesų modeliavimo programai Simulink,  atliktas jo tyrimas modeliuojant. Panaudojant programuojamą inverterį sudarytas fotovoltinio keitiklio su aktyviuoju harmonikų kompensavimu tyrimų stendas ir atlikti keitiklio eksperimentiniai tyrimai. Gauti rezultatai parodė, kad fotovoltinis keitiklis geba atlikti aktyviojo harmonikų kompensavimo funkciją.

Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai ir perskaityta 11 pranešimų mokslinėse konferencijose. Disertacijos darbai susieti su 2 mokslinių tyrimų projektais.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2252-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-681-2
Leidyklos nr.:
2252-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
134 p.
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e