Regionų unikalumo ekonominis vertinimas Europos integracijos procesų kontekste

Živilė Gedminaitė-Raudonė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje vertinamos regiono unikalių išteklių panaudojimo galimybės regiono ekonominei socialinei raidai gerinti, įgyvendinant Europos Sąjungos regioninę politiką. Pagrindinis tyrimo objektas yra regioninės politikos sprendimų rengimo ir pagrindimo procesai, reikalaujantys adekvataus regionų unikalumo vertinimo, tame tarpe siekiant efektyviai panaudoti unikalius išteklius regiono socialinei ekonominei raidai. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti teorinę koncepciją, skirtą kompleksiniams regionų unikalumo ekonominiams vertinimams bei parengti regionų unikalumo ekonominio vertinimo instrumentarijų, panaudotiną regioninės politikos sprendimams. Sukurto instrumentarijaus taikymo sritis – Europos Sąjungos ir nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas.

Darbe sprendžiami pagrindiniai uždaviniai: regionų unikalumo ekonominio vertinimo svarbos išryškinimas bei teorinės koncepcijos parengimas, skirtos regionų unikalumo ekonominiam vertinimui. Pirmas uždavinys suformuotas, atsižvelgiant į regionų unikalumo panaudojimo galimybes ekonominės politikos sprendimams. Antras uždavinys suformuotas, atsižvelgiant į kylančius poreikius taikyti regionų unikalumo ekonominio vertinimo metodiką.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros, autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas ir penki priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, tyrimų metodologija, darbo mokslinis naujumas, rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai.

Pirmame skyriuje atlikta šiuolaikinių ekonomikos ir kitų socialinių mokslų teorijų, tinkamų taikyti regionų vertinimui, koncepcijų analizė. Skyriuje pateikta pagrįsta galimybė panaudoti šias teorijas regionų unikalumo ekonominiams vertinimams bei teorinė koncepcija. Antrame skyriuje pateikta regionų unikalumo ekonominio vertinimo metodologija ir metodikos. Trečiame skyriuje pristatomi empirinio tyrimo rezultatai, skirti Europos Sąjungos regioninės politikos įgyvendinimo praktikos ir Lietuvos regionų unikalumo ekonominiam vertinimui, pateikiamos sukurtos teorinės koncepcijos taikymo galimybės bei tolimesnių ekonominių tyrimų kryptys.

Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai: penki – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, vienas – recenzuojamoje tarptautinės konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 4 pranešimai Lietuvos bei 1 kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2249-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-687-4
Leidyklos nr.:
2249-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
192 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e