Dalelių kompozito diskretusis modelis

Vytautas Rimša

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje skaitiškai nagrinėjamos heterogeninės medžiagos, kaip, pavyzdžiui, asfaltas, sudarytas iš tamprių sferų ir klampiai tamprios matricos. Sudaryti asfalto mechaninį modelį dėl jo didelio heterogeniškumo yra sudėtinga, todėl pasirinkta analizės kryptis – daleles, esančias struktūroje, nagrinėti kaip sferas, analizuojant dalelių kontaktą per klampiai tamprią matricą.

Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti dalelių sąveikos mechaniką, pasiūlyti skaitinį-analitinį modelį heterogeninės struktūros standumui nustatyti. Sukurto modelio taikymo sritis – asfalto tipo medžiagos. Disertacijoje siekiama ištirti heterogeninę medžiagą sudarančių medžiagų kiekio ir jų mechaninių savybių įtaką heterogeninei struktūrai.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: taikant dviejų dalelių sąveikos uždavinį, įvertinama normalinė dviejų dalelių sąveika. Vėliau, remiantis gautais skaičiavimo rezultatais, sudaromas vienmatis diskretus elementas (DE), kuriuo diskretizuojamos heterogeninės struktūros.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir du priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateikta asfalto mišinių analizės apžvalga, taikomi skaitiniai, analiziniai modeliai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikta normalinės sąveikos analizė taikant baigtinių elementų programą „Ansys“, išvesta analizinė lygtis normaliniam standumui apskaičiuoti, įvertinant matricos plėvelės įtaką.

Trečiajame ir ketvirtajame skyriuose tiriamas diskrečiojo elemento taikymas aštuoniolikos dalelių sistemai ir tipinei asfalto struktūrai – Maršalo bandiniui.

Disertacijos tema paskelbti 4 straipsniai: du – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, iš kurių vienas įtrauktas į Thomson ISI sąrašą, vienas – konferencijų medžiagoje, referuotoje Thomson ISI duomenų bazėje, vienas – recenzuojamoje tarptautinių konferencijų medžiagoje, patalpintoje elektroninėje laikmenoje. Disertacijos tema perskaityta 10 pranešimų Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2261-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-703-1
Leidyklos nr.:
2261-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
124 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e