Bitumo savybių kitimo įtaka asfalto dangos funkcionavimui

Miglė Paliukaitė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Bitumo kokybė yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių asfalto mišinio savybes ir visos asfalto dangos konstrukcijos funkcionavimą eksploatacijos metu. Bitumas yra naftos produktas, kurio cheminės savybės skiriasi priklausomai nuo naftos kilmės ir bitumo gamybos technologinio proceso.

Naftos produktų paklausos didėjimas skatina mokslininkus labiau domėtis ir plačiau įsigilinti į bitumo, kaip galutinio naftos perdirbimo produkto, savybes ir įtaką provėžų susidarymui asfalto dangoje.

Disertacijos tikslas – nustatyti bitumo cheminės sudėties ir struktūros bei jų pokyčių įtaką asfalto dangos funkcionavimui.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, rekomendacijos, literatūros šaltinių ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas, santrauka anglų kalba ir keturi priedai.

Įvade formuluojama problema, aprašomas darbo aktualumas, tyrimų objektas, pateikiamas darbo tikslas ir uždaviniai, tyrimų metodika, akcentuojamas darbo mokslinis naujumas ir jo reikšmė, pateikiama darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai bei darbo struktūra.

Pirmame skyriuje atlikta literatūros apžvalga. Nagrinėti moksliniai tyrimai apie naftos ir bitumo kilmę, rūšis bei naftos įtaką bitumo sandarai. Šiame skyriuje atlikta bitumą sudarančių struktūrinių elementų, elementinės sudėties, funkcinių grupių, komponentinės sudėties analizė, įvertinant naftos kilmę, bitumo gamybos technologiją bei trumpalaikio sendinimo įtaką.

Antrame skyriuje atliktas bitumo sandaros ir mechaninių savybių priklausomybės nustatymas ir vertinimas. Skyriuje analizuojamas bitumo cheminių savybių ir mikrostruktūros kitimas trumpalaikio sendinimo metu bei įtaka bitumo mechaninėms savybėms. Pateiktas eksperimentinio tyrimo objektas, tyrimo planas, etapai, naudotos medžiagos ir įranga. Pateikti bitumo fizikinių, cheminių ir mechaninių savybių rezultatai bei jų analizė.

Trečiame skyriuje nustatytas bitumo atsparumas provėžų susidarymui remiantis Jungtinių Amerikos Valstijų bitumo eksploatacinių charakteristikų (angl. Performance Grade) reikalavimais. Atliktas bitumo cheminės sudėties ir mechaninių savybių priklausomybės statistinis vertinimas. Atlikti bitumo kokybinių parametrų palyginimo bei panaudojimo galimybių ekonominio efekto skaičiavimai, atsižvelgiant į kainos ir atsparumo trumpalaikiam sendinimui priklausomybę.

Disertacijos tema paskelbta 10 mokslinių straipsnių: trys – mokslo žurnaluose įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI Web of Science) duomenų bazę, trys – tarptautinės konferencijos medžiagoje ,,ISI Proceedings”, keturi – kituose tarptautinių konferencijų mokslinių pranešimų leidiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2258-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-701-7
Leidyklos nr.:
2258-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
166 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e