Tvarios statybos technologijų plėtros daugiapakopis vertinimas

Simona Kildienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje tiriamas statybos technologijų efektyvumas ir plėtra taikant tvaru- mo principus.

Pagrindinis darbo tikslas – pasiūlyti technologijų plėtros statybos sektoriuje vertinimo daugiapakopį modelį ir jo praktinio taikymo algoritmą. Daugiapakopiam modeliui pritaikyti daugiatikslius sprendimų priėmimo metodus ir pasiūlyti jų derinius technologijų plėtros veiksniams makro-, mezo- ir mikrolygmenimis vertinti.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros sąrašas, autorės mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas ir priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomi autorės pranešimai konferencijose ir publikacijos, pateikiama disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje pateikiama literatūros apžvalga nagrinėjama tematika, apžvelgiami tvarumo principai ir naujų technologijų plėtros galimybių vertinimas statybos rinkoje. Analizuojama inovatyvių statybos technologijų diegimo problematika. Apžvelgiami tvarios statybos vertinimo modeliai ir daugiatikslių metodų taikymas nagrinėjamąja tema. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikiama daugiatikslių sprendimo metodų klasifikacija, jų tinkamumo disertacijos uždaviniui spręsti analizė. Pasiūlyti statybos technologijų ir produktų potencialui rinkoje vertinti daugiatikslio vertinimo metodų deriniai. Pristatomas teorinis daugiapakopis modelis.

Trečiajame skyriuje pristatomas daugiapakopio vertinimo modelio, sukurto naujos statybos technologijos ar produkto plėtrai rinkoje vertinti, praktinis taikymas.

Disertacijos tema paskelbta vienuolika mokslinių straipsnių, iš kurių penki referuojami duomenų bazės Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI Web of Science) cituojamuose žurnaluose, penki straipsniai pristatyti konferencijų darbų leidiniuose mokslo konferencijose ir vienas straipsnis – kituose Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2257-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-702-4
Leidyklos nr.:
2257-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
150 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e