Geodezinių prietaisų vertikaliųjų kampų matavimo sistemų kalibravimo metodų tobulinimas

Geodezinių prietaisų vertikaliųjų kampų matavimo sistemų kalibravimo metodų bei įrenginių tyrimas ir tobulinimas

Lauryna Šiaudinytė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje detaliai nagrinėjami vertikaliųjų kampų matavimo sistemų kalibravimo metodai ir priemonės. Disertacijoje siūlomi du skirtingi vertikaliųjų kampų matavimo sistemų kalibravimo metodai. Pirmasis metodas įgyvendinamas vertikaliųjų kampų matavimo sistemų kalibravimui naudojant etaloninę 1 metro ilgio skalę, sudalintą 1 mm padalomis. Disertacijoje nagrinėjami du šio metodo įgyvendinimo variantai – keičiant etaloninės skalės padėtį ir išlaikant skalę vienoje padėtyje.

Kitas siūlomas vertikaliųjų kampų matavimo sistemų metodas pagrįstas nauju etaloninių prietaisų išdėstymu. Sukurtas įrenginys, leidžia kalibruojamąjį prietaisą tvirtinti horizontalioje padėtyje. Naudojant šį įrenginį vertikaliųjų kampų matavimo sistemą galima kalibruoti naudojant horizontaliųjų kampų matavimo sistemų kalibravimo principus. Veidrodėlis su specialiu laikikliu tvirtinamas prie kalibruojamojo prietaiso žiūrono, o atliekant kampų matavimus, pakitusi veidrodėlio padėtis nustatoma elektroniniu autokolimatoriumi. Disertacijoje išnagrinėti paklaidų šaltiniai, darantys įtaką matavimo rezultatų tikslumui ir nustatytos jų neapibrėžtys.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, išvados ir literatūros sąrašas.

Įvade nagrinėjamas darbo aktualumas, problema bei tyrimo objektas. Taip pat įvade pateikiamas darbo tikslas, uždaviniai, tyrimo metodika, mokslinis naujumas, praktinė darbo rezultatų reikšmė bei ginamieji teiginiai.

Pirmajame skyriuje nagrinėjama mokslinė literatūra, susijusi su disertacijos tematika. Analizuojami standartai, metodai ir priemonės susiję su kampų matavimo sistemų kalibravimu.

Antrajame skyriuje išdėstomi pagrindiniai dviejų siūlomų vertikaliųjų kampų matavimo sistemų kalibravimo metodų principai bei pasiūlytas neapibrėžties įvertinimo modelis.

Trečiajame skyriuje pateikiama detali informacija apie eksperimentinį tyrimą, kurio metu išbandyti abu siūlomi vertikaliųjų kampų matavimo sistemų kalibravimo metodai.

Disertacijos tema paskelbti 7 moksliniai straipsniai, iš kurių 3 – mokslo žurnaluose cituojamose ISI Web of Science duomenų bazėje ir turinčiuose citavimo rodiklį, 4 – kituose tarptautiniuose mokslo žurnaluose, cituojamuose SCOPUS bei Compendex duomenų bazėse. Disertacijos tema tarptautinėse mokslinėse konferencijose skaityti 5 pranešimai, išspausdinti konferencijų pranešimų rinkiniuose. Gautas LR Valstybinio patentų biuro patentas.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2266-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-712-3
Leidyklos nr.:
2266-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
134 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e