Sklypo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų atrankos metodas

Vygantas Žėkas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjami pastato sklypą pasiekiantys atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI) srautai, kaip pastato sklype esantis atsinaujinančiosios energijos potencialas. Atliekamas teorinis ir techninis potencialo vertinimas.  Pagrindinis disertacijos tikslas – kompleksiškai įvertinti sklype disponuojamą AEI potencialą ir sukurti metodą, leidžiantį suformuoti pirminę AEI transformavimo technologinę koncepciją, parankiausią energijos vartotojo poreikiams patenkinti.  Koncepcijoje suformuota technologijų prioritetinė eilė ir potencialo vertinimo informacija būtų pagrindas tolesniam sklypo vystymo modeliavimo etapui.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, išvados ir naudotos literatūros sąrašas.

Įvadiniame skyriuje aptariamas darbo aktualumas, tyrimo objektas, darbo tikslas. Darbo tikslui pasiekti suformuoti uždaviniai ir ginamieji teiginiai, pristatyti tyrimų metodai, mokslinio darbo naujumas ir praktinė darbo nauda. Įvado pabaigoje pateiktas darbo rezultatų aprobavimas.

Pirmajame skyriuje pateikta AEI integracijos, jos apimties nustatymo  mokslo ir praktinių darbų apžvalga. Taip pat apžvelgti meteorologinių duomenų rinkimo ir statistinio duomenų apdorojimo būdai. Aptariami AEI transformuojančių technologijų pirminio modeliavimo principai ir taikomi metodai. Atlikta tyrimų apžvalga leidžia nustatyti tyrimų kryptį ir suformuluoti uždavinius, leidžiančius pasiekti tyrimo tikslą.

Antrajame skyriuje pristatomi darbe sukurti teorinio ir techninio AEI potencialo kompleksinio nustatymo ir AEI transformatorių atrankos metodai. Aprašomas veiksmų algoritmas ir sukurti matematiniai modeliai.

Trečiajame skyriuje pateikiami trijų sklypų atvejo analizės bendrieji rezultatai ir detalus vieno sklypo analizės rezultatų vertinimas. Analizė atlikta taikant sklypo atsinaujinančią energiją transformuojančių technologijų atrankos metodą.

Mokslinius tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba.

Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai: 3 recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir 2 tarptautinių konferencijų bei 1 respublikinės konferencijos pranešimų medžiagoje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2271-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-717-8
Leidyklos nr.:
2271-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
146 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e