Nanometrinės skyros mikrorobotų pjezokeitiklių skaitinis tyrimas

Artūras Grigoravičius

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Darbo tikslas buvo sukurti nanometrinės skyros mikrorobotų pjezokeitiklių skaitinius modelius, kurie leis nustatyti racionalius geometrinius parametrus bei kontaktinių taškų judėjimo trajektorijas, naudojant automatizuotą modeliavimo procesą.

Disertacijoje buvo atlikta nanometrinės skyros mikrorobotų skaitinio modeliavimo darbų analizė, ištirti nanometrinės skyros mikrorobotų skaitinio modeliavimo įrankiai. Buvo sukurti ir ištirti plokštuminių bei erdvinių nanometrinės skyros mikrorobotų pjezokeitiklių modeliai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, pateikiami tyrimų metodai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, bei praktinė darbo vertė.

Pirmajame skyriuje, teorinių tyrimų analizėje buvo apžvelgtos nanometrinės skyros mikrorobotų pjezokeitiklių charakteristikos. Pristatytos pagrindinės tyrimų kryptys, apžvelgiami Lietuvos ir užsienio mokslininkų tyrimai ir su jais susijusios problemos. Pristatytos mechanikos inžinerijos, informatikos inžinerijos mokslo krypčių „Vibrotechnikos“ mokslininkų mokyklos, bei darbo grupės.

Antrajame skyriuje suformuoti skaitinio modeliavimo tyrimų uždaviniai. Aprašyti įrankiai, metodai, kurie naudojami uždaviniams spręsti. Pateiktas baigtinių elementų metodo taikymas pjezokeitiklių modeliavime, racionalių geometrinių parametrų nustatymas plokštuminiuose ir erdviniuose pjezokeitikliuose, savųjų formų atpažinimas naudojant parcialinius ir globalinius dominavimo koeficientus, kontaktinių taškų elipsinio judėjimo trajektorijų tyrimo metodika. Aprašytas skaitinio modeliavimo priemonių automatizavimo mechanizmas.

Atliekant praktinius tyrimus buvo sukurti ir ištirti plokštuminiai ir erdviniai nanometrinės skyros pjezokeitiklių diskretiniai modeliai, išspręsti savųjų reikšmių uždaviniai, nustatyti pjezokeitiklių racionalūs geometriniai parametrai, bei išnagrinėtos parinktų kontaktinių taškų judėjimo trajektorijos. Tyrimų rezultatai pateikti trečiame ir ketvirtame skyriuose. Darbo pabaigoje apibendrinami tyrimų rezultatai ir pateiktos galutinės išvados.

Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: keturi – recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI (Web of Science) sąrašą, vienas – kitose duomenų bazėse, du – recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 3 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2263-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-718-5
Leidyklos nr.:
2263-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
158 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e