Informacinių sistemų saugumo tyrimas ir išliekamumo vertinimo modelio sukūrimas

Lech Gulbinovič

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos informacinių sistemų saugumo problemos. Pagrindinis tyrimo objektas – informacinės sistemos išliekamumas ir jo įvertinimo priemonės. Darbo tikslui pasiekti – sukurti informacinės sistemos saugumo lygio įvertinimo modelį, yra svarbūs šie aspektai: saugumo mechanizmai, informacinių sistemų saugumo modeliavimo metodai, sistemų išliekamumas ir duomenų paketų pasiskirstymas tinkle. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: informacinės sistemos saugumo modeliavimo metodų analizė, kompiuterių tinklo srautų statistinė analizė, informacinės sistemos išliekamumo vertinimo modelio sukūrimas, tikros informacinės sistemos saugumo lygio įvertinimo charakteristikų gavimas.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose disertacijos tema bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateiktos kompiuterių tinklo apsaugos mechanizmų (priemonių), tinklo saugumo modeliavimo metodų ir tinklo statistikos panaudojimo analitinės apžvalgos. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateiktas kompiuterių tinkle surinktos informacijos panaudojimo metodas statistinių duomenų apie tinklo srautus gavimui. Taip pat pateikti tinklo srautų statistinės analizės eksperimentiniai rezultatai. Eksperimentiniu būdu ir palyginimų metodu nustatytas paketų atėjimo laiko pasiskirstymo dėsnis.

Trečiajame skyriuje pateiktas informacinių sistemų saugumo modeliavimo modelis. Ištirtas ir patikrintas modelio veikimas. Pateiktas valstybinių institucijų informacinių sistemų kategorijų aprašymas ir palyginimas.

Ketvirtajame skyriuje pateikta metodika, kaip iš aptiktų incidentų statistikos gauti incidentų pasiskirstymo tikimybes įtakojančias saugumą. Pasiskirstymai pritaikyti naujajame modelyje. Gautos realios informacinės sistemos saugumo vertinimo charakteristikos.

Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai ir perskaityti 7 pranešimai nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2285-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-733-8
Leidyklos nr.:
2285-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
122 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e