Šiandieninių statybos normų ir tradicijos derinimas etninės architektūros pastatuose

Eglė Šiožinytė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas etninės architektūros vystymasis, aptariamos su šiuo procesu susijusios problemos bei jų sprendimo būdai. Atliktas tyrimas, atskleidžiantis šiandieninę situaciją, susijusią su etninės architektūros vystymu(-si) Lietuvoje.

Pagrindinis tyrimo objektas – tradicijos ir šiandieninių poreikiųderinimas etninės architektūros gyvenamųjų pastatų statybos bei atnaujinimo sprendimuose. Pagrindinis disertacijos tikslas – sudaryti kompleksinį modelį bei bazinę rodiklių sistemą etninės architektūros pastatų vystymui(-si) aprašyti ir vertinti.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir keturi priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros ir esamos situacijos analizei. Jame pateikta lietuvių ir užsienio literatūros apžvalga, susijusi su etninės architektūros vystymo(-si) problematika bei MCDM metodų taikymo galimybėmis uždaviniams statybos srityje spręsti. Išnagrinėtos vyraujančios tendencijos Lietuvoje, remiantis kaimo turizmo sodybų analize. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje išskiriamos keturios galimos etninės architektūros vystymo(-si) kryptys ir atliekama jų SSGG (SWOT) analizė. Pateikiamas kompleksinis modelis bei bazinė rodiklių sistema pastatų vystymo(-si) sprendimams aprašyti bei vertinti, taikant MCDM metodus.

Trečiajame skyriuje sprendžiami du uždaviniai, taikant pasiūlytąjį modelį, kompromisiniams sprendimams rasti: pirmajame nagrinėjamos su natūraliu apšvietimu susijusios problemos bei jų sprendimo galimybės; antrajame – vertinama pastato visuma ir jos pokyčiui įtaką darantys veiksniai bei ieškoma racionalaus pastato atnaujinimo sprendimo. Pateikti pasiūlymai LR paveldo tvarkybos reglamento sukūrimui.

Disertacijos tema publikuoti septyni moksliniai straipsniai, iš kurių du paskelbti duomenų bazėje Thomson Reuters ISI Web of Science referuojamuose žurnaluose. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai paskelbti keturiose mokslinėse konferencijose, iš jų vienoje tarptautinėje, ir viename mokomajame seminare.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2286-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-732-1
Leidyklos nr.:
2286-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
120 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e