Sunkio lauko nevienalytiškumo tyrimų metodikos tobulinimas

Rosita Birvydienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje patobulinta sunkio lauko nevienalytiškumo tyrimų metodika, įvertinanti normalinio ir realaus sunkio laukų ekvipotencialinių paviršių antilygiagretumą, bei sunkio ir koordinačių sistemų skirtumus, kuri gali būti taikoma gravimetriniams duomenims redukuoti, taškų normalinių aukščių skirtumams nustatyti, geoido ir kvazigeoido formai patikslinti, sprendžiant įvairius geodezinius ir kitus uždavinius. Patobulinta trikdymo potencialo poveikio sunkio lauko elementams įvertinimo metodika gali būti taikoma geodeziniams, gravimetriniams bei geodezinės astronomijos matavimų duomenims į vieną epochą redukuoti.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autorės mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašai bei santrauka anglų kalba.

Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos mokslinės publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje, remiantis moksline literatūra, atlikta sunkio lauko nevienalytiškumo ir jo kitimo tyrimų analizė. Išryškintos su sunkio lauko tyrimais susijusios problemos, gravimetrinio metodo privalumai ir trūkumai, suformuluoti disertacinio darbo uždaviniai.

Antrajame skyriuje, remiantis potencialo teorija, išnagrinėta Žemės normalinio ir anomalinio sunkio laukų nevienalytiškumo įvertinimo metodika. Pristatyti dažniau naudojami normaliniai sunkio laukai. Pateikti kvarcinių automatinių gravimetrų tyrimų rezultatai. Ištirtas trikdymo potencialo poveikis sunkio lauko elementams, susietiems su geodeziniais matavimais.

Trečiajame skyriuje atliktas sunkio lauko nevienalytiškumo vertinimas Lietuvos teritorijoje, nustatytas ryšys tarp sunkio sistemų, įvertintas Bouguer anomalijų žemėlapio ir geopotencialo modelių tikslumas, patikslinti gravimetriniai duomenys kvazigeoidui nustatyti.

Disertacijos tema yra atspausdinta 10 mokslinių straipsnių: trys – duomenų bazėse, įtrauktose į „ISI Web of Science“ sąrašą; vienas – duomenų bazės „ISI Proceedings“ leidiniuose; trys – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose, vienas – recenzuojamoje tarptautinės konferencijos medžiagoje, du – kitose tarptautinių ir respublikinių konferencijų medžiagose. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti dešimtyje mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2288-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-735-2
Leidyklos nr.:
2288-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
160 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e