Erdvinės informacijos modeliavimo ir harmonizavimo tobulinimas skaitmeninėje kartografijoje

Lina Papšienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje pateikti skaitmeninėje kartografijoje taikomi erdvinės informacijos harmonizavimo tyrimai ir jais remiantis patobulinta metodika, detalizuoti metodai erdvinių duomenų pokyčiams nustatyti ir įvertinti.

Darbo tikslas – patobulinti skaitmeninėje kartografijoje taikomą erdvinių duomenų harmonizavimo procesą ir duomenų modeliavimą.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros sąrašas, autorės mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas ir priedai.

Įvadiniame skyriuje pagrindžiama tiriamoji problema, apibrėžiamas problemos aktualumas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, pateikiami ginamieji disertacijos teiginiai, pristatomos autorės publikacijos ir pranešimai konferencijose, aprašoma disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje išnagrinėta mokslinė literatūra susijusi su erdvinių duomenų harmonizavimu ir jo galimybėmis erdvinės informacijos infrastruktūros aplinkoje. Apžvelgti automatizuoti erdvinių duomenų generalizavimo metodai ir erdvinių duomenų pokyčių identifikavimo principai. Suformuluoti probleminiai tyrimų klausimai bei uždaviniai darbo tikslui pasiekti.

Antrajame skyriuje pateikta patobulinta erdvinių duomenų harmonizavimo metodika. Sudaryti generalizavimo algoritmai, skirti specifiniams erdvinių duomenų generalizavimo uždaviniams išspręsti. Išskirti erdvinių duomenų pokyčiai, galintys įtakoti erdvinių duomenų skaitmeninėje kartografijoje automatizuoto harmonizavimo procesą, taikant erdvinių duomenų elementų dalinį generalizavimą. Pateikiami erdvinių duomenų pokyčių nustatymo, matavimo ir vertinimo metodai. Pristatytas harmonizuojamų erdvinių duomenų modeliavimo tobulinimas.

Trečiasis skyrius skirtas disertacijos metu parengtos erdvinių duomenų harmonizavimo metodikos taikymui, atliekant georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių masteliu 1:10000 ir 1:50000 harmonizavimą. Pateikti atlikto harmonizavimo proceso rezultatai.

Disertacijos tema paskelbti 8 moksliniai straipsniai, iš kurių vienas – tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose periodiniuose žurnaluose; du – tarptautiniuose konferencijų leidiniuose; keturi – kitose duomenų bazėse; 
vienas – respublikinės konferencijos medžiagoje, taip pat perskaityti 9 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2289-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-734-5
Leidyklos nr.:
2289-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
178 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e