Statybos projektų įgyvendinimą lemiančių sėkmės veiksnių daugiakriterė analizė

Neringa Gudienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos statybos projektų sėkmingo įgyvendinimo problemos. Pagrindinis tikslas – statybos projektų įgyvendinimą lemiančių sėkmės veiksnių nustatymas ir vertinimas taikant sukurtą koncepcinį statybos projektų įgyvendinimo sėkmės veiksnių modelį ir daugiakriterio vertinimo metodus.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose.

Pirmieji du skyriai skirti problemai konkretinti ir literatūros apžvalgai. Pirmajame skyriuje pateikiamos statybos projekto, sėkmės, lemiamų sėkmės veiksnių sampratos, apžvelgiami Lietuvos ir kitų šalių mokslininkų atlikti tyrimai bei jų rezultatai statybos projektų įgyvendinimo srityje, analizuojami įvairių autorių siūlomi modeliai ir sėkmės veiksnių sistemos. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame disertacijos skyriuje pateikiamas statybos projektų įgyvendinimą lemiančių sėkmės veiksnių koncepcinis modelis. Analizuojami daugiakriterio vertinimo metodai ir parenkami tokie, kurie tinka statybos projektų įgyvendinimo sėkmę veikiantiems veiksniams vertinti.

Trečiajame skyriuje autorės sukurtas modelis ir daugiakriteriai metodai pritaikomi sprendžiant uždavinį – vertinami statybos projektų sėkmę lemiantys veiksniai. Suformuojama ir pateikiama hierarchinė veiksnių vertinimo sistema, nustatyti veiksnių reikšmingumai. Vertinant lemiamus sėkmės veiksnius taikyti santykinės svarbos (RII), ekspertinio vertinimo ir analitinio hierarchijos proceso (AHP) metodai, kuriais gauti rezultatai sujungiami į visumą, skaičiuojant integruotąjį reikšmingumą.

Disertacijos tema paskelbti šeši moksliniai straipsniai: du – žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters ISI Web of Sciencesąrašą, vienas – recenzuojamame užsienio mokslo žurnale, vienas – konferencijų straipsnių rinkinyje, referuotame Thomson Reuters ISI duomenų bazėje, vienas – tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinyje, vienas – recenzuojamame Lietuvos konferencijos straipsnių rinkinyje. Disertacijos tema perskaityti trys pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2276-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-724-6
Leidyklos nr.:
2276-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
156 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e