Intelektualaus darbo našumo valdymas taikant biometrines technologijas

Lina Bartkienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama intelektualų darbą dirbančių asmenų darbo našumo valdymo problema. Siekiant palengvinti sprendimo priėmimo procesą, nustatant intelektualų darbą dirbančių asmenų darbo našumo lygį ir pasirenkant priemones jo didinimui, disertacijoje siūlomas intelektualaus darbo našumo valdymo modelis bei jo pagrindu parengta internetinė rekomendacinė intelektualaus darbo našumo valdymo sprendimų paramos sistema.

Disertacijos tikslas – sukurti intelektualaus darbo našumo valdymo koncepcinį modelį ir juo remiantis sprendimų paramos sistemą, kuri suteiks galimybę objektyviau nustatyti intelektualaus darbo našumą, padės identifikuoti neigiamą poveikį darbo našumui darančius veiksnius ir teiks pasiūlymus, kaip šį poveikį sumažinti.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmi du skyriai skirti literatūros analizei ir intelektualaus darbo našumo valdymo koncepcinio modelio kūrimui. Pirmajame pateikiama darbo našumo samprata, atskleidžiama intelektualaus darbo našumo vertinimo problema ir analizuojami veiklos rezultatų vertinimo metodai, apžvelgiama A. H. Maslow poreikių hierarchijos teorijos taikymas ir sukurtos intelektinės sistemos. Antrajame – pateikta veiksnių, turinčių įtakos intelektualų darbą dirbančių asmenų darbo našumui, bei fiziologinių reakcijų ryšio su darbo našumo rodikliais apžvalga, pateikta savęs vertinimo metodų intelektualaus darbo našumui nustatyti, biometrinės analizės metodų taikymo galimybių analizė, remiantis literatūros apžvalga sukurtas koncepcinis intelektualaus darbo  našumo valdymo modelis. Trečiame skyriuje pateikiamas koncepcinio modelio pagrindu sukurtos internetinės biometrinės rekomendacinės intelektualaus darbo našumo valdymo sprendimų paramos sistemos aprašas.

Pagrindiniai tyrimų rezultatai buvo aptarti penkiose mokslinėse konferencijose. Svarbiausi tyrimų rezultatai pateikti aštuoniose mokslinėse publikacijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2298-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-743-7
Leidyklos nr.:
2298-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
156 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e