Mikropozicionavimo sistemų taikant lanksčias jungtis tyrima

Giedrius Augustinavičius

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje aprašyti mikropozicionavimo sistemų, sukurtų taikant lanksčias jungtis, teoriniai bei eksperimentinai tyrimai.

Pagrindinis disertacijos tikslas – pasiūlyti kampo keitiklio apskritiminių rastrinių ir kodinių skalių mikropozicionavimo metodiką, sudaryti mikropozicionavimo sistemų, sukurtų taikant pasiūlytą metodiką, teorinius modelius bei eksperimentiškai ištirti jų tikslumo bei dinamines savybes.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: atlikta mikropozicionavimo sistemų mokslinės literatūros analizė, mikropozicionavimo sistemų, veikiančių lanksčių jungčių principu su mechaniniais ir pjezoelektriniais vykdikliais, dinaminis modeliavimas, skaitinis sukurtų mikropozicionavimo sistemų tyrimas baigtinių elementų metodu bei šių sistemų eksperimentiniai tyrimai.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, literatūros sąrašas bei 10 priedų.

Įvade nagrinėjamas problemos aktualumas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, pristatomi autoriaus pranešimai ir publikacijos, disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas mikropozicionavimo sistemų, lanksčių jungčių taikymo mikropozicionavimo sistemose, pjezoelektrinių vykdiklių taikymo lanksčiuose mechanizmuose, bei histerezės reiškinio pjezovykdikliuose ir jo kompensavimo metodų mokslinės literatūros apžvalgai bei analizei.

Antrame skyriuje pateikiamas mikropozicionavimo sistemų, sukurtų taikant pasiūlytą mikropozicionavimo metodiką, statinis bei dinaminis modeliavimas, histerezės reiškinio pjezoelektrinuose vykdikliuose kompensavimo modeliavimas, skaitinis mikropozicionavimo sistemų tyrimas taikant baigtinių elementų metodą.

Trečiame skyriuje pateikiami sukurtų mikropozicionavimo sistemų su mechaniniais ir pjezoelektriniais vykdikliais eksperimentiniai tyrimai.

Disertacijos tema paskelbti 8 straipsniai: trys – žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI sąrašą, vienas – ISI Proceeding referuojamoje tarptautinėje konferencijų medžiagoje, keturi – žurnaluose, įtrauktuose į kitų duomenų bazių sąrašą. Disertacijos tema perskaityti 6 pranešimai konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2303-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-752-9
Leidyklos nr.:
2303-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
128 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e