Sferinio kevalo optimizavimas prisitaikomumo sąlygomis

Tomas Ulitinas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertaciniame darbe nagrinėjami tampriai-plastinių prisitaikančių sferinių kevalų, veikiamų kartotinės-kintamosios apkrovos (KKA, žinomos tik jėgų kitimo ribos) optimizavimo uždaviniai, taikant energinius principus, netiesinį matematinį programavimą, skaitinius mechanikos metodus. Sferinio kevalo diskretizacijai taikomas pusiausvirųjų baigtinių elementų (PBE) metodas, esant mažų poslinkių prielaidai. Optimizavimo uždavinių matematinių modelių pagrindas yra tampriai-plastinių sferinių kevalų prisitaikomumo būvio įrąžų ir deformacijų analizės uždavinio pilnutinė lygčių ir priklausomybių sistema. Optimizavimo uždaviniuose šalia takumo sąlygų (saugos ribinis būvis), įvedami prisitaikomumo poslinkių ribojimai (tinkamumo ribinis būvis).

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros sąrašas, autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir 5 priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų metodika bei darbo tikslas ir iškelti uždaviniai. Skyriaus pabaigoje pristatomi disertanto pranešimai konferencijose bei pačios disertacijos struktūra ir apimtys.

Pirmajame skyriuje atlikta mokslo literatūros disertacijos tema analitinė apžvalga. Kartu čia grindžiama ir disertacijos autoriaus sferinių kevalų optimizavimo prisitaikomumo būvyje metodika: diskretizacijos problemos, energiniai mechanikos principai, matematinis programavimo taikymas. Skyriaus pabaigoje daromos išvados apie disertacinio darbo aktualumą, keliamus tikslus ir uždavinius.

Antrajame skyriuje teikiama sferinio kevalo diskretizacija PBE: pagrindinių lygčių ir priklausomybių matricinių išraiškų sudarymo metodika, detalizuojama tamprių kevalų skaičiavimas, atliekama lyginamoji analizė su kitų autorių moksliniais darbais. Sudaromi kevalo plastinio būvio įtempių ir deformacijų uždavinių matematiniai modeliai. Skyriaus pabaigoje pateikiamos išvados apie PBE taikymą skaičiuojant kevalus, jų naudingumą.

Trečiajame skyriuje realizuojamas prisitaikiusio sferinio kevalo ribinės irąžos optimalaus pasiskirstymo uždavinys ribojant poslinkius. Atlikta įtempių ir deformacijos būvių analizė, nustatytas galimų poslinkių ribos, kai medžiaga tampriai-plastinė. Skyriaus pabaigoje pateikiamos išvados apie disertanto sukurtą sferinio kevalo optimizavimo prisitaikomumo sąlygomis metodiką.

Disertacijos tematika paskelbti 7 straipsniai: trys – ISI Web of Science leidiniuose; vienas – ISI proceeding tarptautinės konferencijos medžiagoje, du – tarptautinių duomenų bazių leidiniuose, vienas – recenzuojame mokslo leidinyje, konferencijos pranešimų medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 4 pranešimai: du Lietuvos ir kiti du tarptautinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2306-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-757-4
Leidyklos nr.:
2306-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
128 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e