Kompozicinio deflokulianto poveikis ugniai atsparaus betono struktūrai ir savybėms

Irina Demidova-Buizinienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjami ugniai atsparaus lietinio betono savybės su skirtingais deflokuliantų priedais. Pagrindiniai tyrimo objektai: ugniai atspari rišamoji medžiaga ir ugniai atsparūs betonai su kompoziciniu deflokuliantu. Pastaruoju metu, kuriant naujus kaitrai atsparius betonus ir tobulinant jų gamybos technologiją, pradėti taikyti „naujos kartos“ polikarbokslilatinių esteriu pagrindu sukurti deflokuliantai, įvairūs ultradispersinių ir cheminių priedų mišiniai, pasižymintys ne tik deflokuliuojančiomis, bet ir struktūros susidarymą reguliuojančiomis savybėmis. Tačiau struktūros susidarymo veikimo mechanizmas nėra išsamiai ištirtas, todėl sėkmingas deflokuliantų taikymas reikalauja specialių sąlygų ir paruoštų aukštos kokybės ugniai atsparių betonų komponentų. Šie tyrimai svarbūs ne tik medžiagotyros teoriniams pagrindams pagilinti, bet ir statybų pramonės uždaviniams spręsti. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti kompozicinio deflokulianto poveikio mechanizmą ugniai atsparaus betono rišiklio struktūrai ir sukurti geresnėmis stipruminėmis savybėmis pasižymintį ilgaamžišką ugniai atsparų betoną. Naudojant disertacijoje aprašytą tyrimų metodiką, sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai: skirtingo tipo pavienių ir kompozicinių deflokuliuojančių priedų poveikio ypatumai ugniai atspariai rišamajai medžiagai, susidedančiai iš aliuminatinio cemento ir SiO2 mikrodulkių, hidratacijos procesams ir struktūros formavimuisi ir kompozicinių deflokuliuojančių priedų poveikio sukurto ugniai atsparaus lietinio betono fizikinėms ir mechaninėms savybėms dėsningumai

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame pateikta ugniai atsparių lietinių betonų ir skirtingo tipo deflokuliantų apžvalga.

Antrajame skyriuje pateiktas žaliavų aprašymas ir tyrimų metodikos.

Trečiajame skyriuje tiriamas deflokuliantų poveikis ugniai atsparios rišamosios medžiagos struktūrai ir ugniai atsparaus betono fizikinėms ir mechaninėms savybėms bei nustatomi dėsningumai, leidžiantys prognozuoti ugniai atsparaus betono stiprumines ir kitas savybes.

Disertacijos tema paskelbti septyni straipsniai, iš jų trys – straipsnių rinkiniuoe, įtrauktuose į Thomson ISI sąrašą. Disertacijos tema perskaityti septyni pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2291-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-737-6
Leidyklos nr.:
2291-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
120 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e