Įvairiarūšių krovinių maršrutų žaliajame transporto koridoriuje tyrimas

Laima Greičiūnė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje pateikiami įvairiarūšių krovinių (IK) maršrutų žaliajame transporto koridoriuje (ŽTK) tyrimo rezultatai. Pagrindinis darbo objektas – įvairiarūšių krovinių optimalaus maršruto žaliuojame transporto koridoriuje modelis, skirtas neigiamiems transporto poveikio aplinkai rodikliams (TPAR) mažinti (maršruto atstumui, trukmei ir emisijos kiekiui). Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą ir savalaikę įvairiarūšių krovinių (IK) plėtotę žaliuoju transporto koridoriumi (ŽTK), norint išvengti gaišties, maršrutų keitimo ar transporto priemonių (TP) prastovų, svarbu įvertinti vidutinio transporto priemonių srauto (TPS) greičio priklausomybę nuo kelių oro sąlygų (KOS). Pagrindinis darbo tikslas – sukurti įvairiarūšių krovinių vežimo žaliuoju transporto koridoriumi matematiniu modeliavimu pagrįstą optimalaus maršruto parinkimo modelį, naudojant kelių oro sąlygų (KOSIS) stotelių ir eismo intensyvumo (EII) skaičiuotuvų duomenų bazes.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendros išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Įvadiniame skyriuje suformuluota tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, darbo tikslas ir uždaviniai, tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatytos autoriaus paskelbtos publikacijos disertacijos tema, aprašoma disertacijos sandara.

Pirmajame skyriuje nagrinėjami moksliniai literatūros šaltiniai ir darbai, susiję su įvairiarūšių krovinių plėtote žaliuoju transporto koridoriumi (ŽTK) ir intelektinių transporto sistemų teikiamų duomenų taikymo problematika. Tiriamos nepalankių oro sąlygų keliuose įtaka.

Antrajame skyriuje pateikti ITS sudedamieji elementai, patikslintos ITS ir ŽTK sąvokos, sudarytas ŽTK topologinis žemėlapis, suformuluotas tyrimo algoritmas optimaliam maršrutui nustatyti pagal trumpiausią maršruto atstumą, trukmę ir mažiausią emisijos kiekį. Šiam sprendimui sukuriamas Visual Basic application (VBA) programavimo kalbos kodas taikant dinaminio programavimo Belmano modelį optimalaus įvairiarūšio transporto maršrutui spręsti. Modelis įvertina vidutinio TPS greičio priklausomybę nuo kelių oro sąlygų.

Trečiajame skyriuje pateikti Lietuvos kelių oro sąlygų įtakos vidutiniam greičiui tyrimai ir rezultatai ŽTK maršrutuose, taikant dinaminio programavimo metodą, pagal trumpiausio atstumo, trukmės funkciją ir emisijos kiekį.

Disertacijos tema paskelbta vienuolika mokslinių publikacijų: viena – ISI Web of Science duomenų bazėje, dvi – recenzuojamose mokslo žurnaluose,  trys – recenzuojamuose užsienio tarptautinių konferencijų leidiniuose, penkios – recenzuojamuose Lietuvos tarptautinių konferencijų leidiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2305-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-756-7
Leidyklos nr.:
2305-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
142 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e