Statybos projektų darnos vertinimo kompleksinis modelis

Marius Lazauskas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje vertinami statybos projektai, kurių efektyvumas turi atitikti darnios plėtros principus. Pagrindinis darbo tikslas – sudaryti statybos projektų darnos vertinimo kompleksinį modelį ir jo praktinio taikymo algoritmą. Kompleksiniam modeliui panaudoti daugiatiksliai sprendimų priėmimo metodai ir 
sudaryti rodiklių rinkiniai statybos projektų darnos vertinimui.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros sąrašas ir autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, mokslinis darbo naujumas, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomi autoriaus pranešimai konferencijose ir publikacijos, pateikiama disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje pateikiama mokslinės literatūros analizė nagrinėjama tematika, apžvelgiami darnios plėtros ir statybos principai. Analizuojama statybos rinkos dalyvių tikslai, statybos produktų naudotojų poreikiai, statybos procesų valdymo efektyvumas ir statybos projektų vertinimas. Apžvelgiami darnios statybos vertinimo modeliai ir daugiatikslių metodų taikymas disertacijos tema. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikiama darnios statybos rodiklių sistema, daugiatikslių sprendimo metodų klasifikacija, jų tinkamumo disertacijos uždaviniui spręsti analizė bei skaičiavimo metodika. Pasiūlyti statybos projektų kompleksinio efektyvumo analizės daugiatikslio vertinimo metodų deriniai. Pristatomas teorinis statybos projektų  darnos kompleksinis vertinimo modelis.

Trečiajame skyriuje pristatomas kompleksinio vertinimo modelio, sukurto statybos projektų darnos vertinimui, praktinis taikymas.

Disertacijos tema paskelbti devyni moksliniai straipsniai, iš kurių penki 
referuojami duomenų bazės Thomson Reuters Web of Knowledge(ISI Web of Science) cituojamuose žurnaluose ir keturi straipsniai pristatyti konferencijų darbų leidiniuose mokslo konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2320-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-811-3
Leidyklos nr.:
2320-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
154 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e