Mažaenergio vienbučio namo aprūpinimo energija integruotas vertinimas

Rasa Džiugaitė-Tumėnienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas mažaenergio vienbučio namo aprūpinimas energija ir jo įtaka pastato energiniam naudingumui. Pagrindinis tyrimo tikslas – sudaryti mažaenergio vienbučio namo aprūpinimo energija sistemos integruoto vertinimo modelį. Sukurtas modelis gali būti panaudotas išsamiai pastato energijos poreikių ir aprūpinimo energija sistemų analizei atlikti bei nustatyti racionalų sprendimą pagal pasirinktus vertinimo kriterijus – energinį efektyvumą, poveikį aplinkai, ekonominį efektyvumą, komfortą ir funkcionalumą.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros bei autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai ir trys priedai.

Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, pristatomas tyrimų objektas, formuojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė ir pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje išvardijamos disertacijos tema paskelbtos autorės publikacijos bei pranešimai konferencijose, paaiškinama disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje pateikiama mokslinės literatūros analizė, joje aptariamos aukšto energinio naudingumo pastatų koncepcijos, šių pastatų vertinimo ir sertifikavimo sistemos, energinio efektyvumo rodikliai, taikomos pasyviosios bei aktyviosios energijos vartojimo efektyvumo priemonės. Taip pat apžvelgti pastatų ir jų aprūpinimo energija vertinimui taikomi modeliavimo ir optimizavimo metodai.

Antrajame skyriuje aprašytas sukurtas mažaenergio pastato aprūpinimo
energija sistemos integruoto vertinimo modelis ir pateikiamas jo taikymo algoritmas.

Trečiajame skyriuje, taikant sukurtą modelį, atliekamas mažaenergio vienbučio namo skirtingų energijos poreikių variantų ir jiems užtikrinti numatytų penkiolikos aprūpinimo energija sistemų vertinimas. Pristatomas galutinis
rezultatas – racionali aprūpinimo energija sistema racionalaus pastato energijos poreikio atveju pagal energinio efektyvumo, poveikio aplinkai, ekonominio
efektyvumo, komforto ir funkcionalumo vertinimo kriterijus.

Disertacijos tema paskelbti 9 straipsniai: vienas – mokslo žurnale, įtrauktame į „ISI Web of Science“ sąrašą, du – kituose mokslo žurnaluose, penki – recenzuojamose Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagose, vienas – respublikinės konferencijos medžiagoje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2322-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-816-8
Leidyklos nr.:
2322-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
168 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e