Išcentrinių pieno separatorių rotorinių sistemų su virpesių slopintuvais tyrimas ir diagnostiniai matavimai

Andrius Trumpa

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Išcentrinių pieno separatorių dinaminių charakteristikų ir diagnostinių matavimų problemos aktualumą ir sprendimo būtinybę pirmiausia lemia sparčiai didėjantys patikimumo ir našumo poreikiai. Vienas pagrindinių tokių sistemų diagnozavimo kriterijų yra netikėtų gedimų atsiradimas ar ekologinės avarijos tikimybė. Disertacijoje pagrindinis dėmesys skirtas ištirti netiesioginių diagnostinių matavimų ir išcentrinio pieno separatoriaus elementų virpesių įtaką technologinio proceso stabilumui ir maksimaliai išnaudoti technines įrenginių galimybes bei kiek įmanoma ilgiau pratęsti efektyvaus naudojimo laiką.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: netiesioginių matavimų įtakos diagnozavimo tikslumui nustatymas ir virpesių matavimo rezultatų patikimumo tyrimas. Pirmasis uždavinys suformuluotas, nes, atlikus literatūros apžvalgą, nustatyta, kad išcentrinių pieno separatorių su virpesių slopinimo sistemomis dinaminiams tyrimams buvo skirta mažai dėmesio. Antrasis siejasi su pirmojo uždavinio spendimu, nes kai matuojamieji dydžiai matuojami netiesiogiai, labai svarbu įvertinti virpesių matavimo rezultatų patikimumą.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir rezultatų apibendrinimas.

Įvadiniame skyriuje nagrinėjamas problemos aktualumas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, pristatomi autoriaus pranešimai ir publikacijos, disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateikti išcentrinių pieno separatorių, turinčių rotorius su virpesių slopinimo sistemomis, dinaminių charakteristikų tyrimai, riedėjimo guolių pažeidimų analizė ir virpesių matavimo sistemų bei jų paklaidų analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje nagrinėjamos sistemos elementų matematinis ir dinaminis modeliai, atliktas jų modeliavimas.

Trečiajame skyriuje eksperimentiškai tiriami išcentrinių pieno separatorių elementų virpesiai ir diagnostiniai matavimai laboratorinėmis ir gamybinėmis sąlygomis.

Šiame skyriuje taip pat pasiūlyta virpesių matavimo sistemos neapibrėžties įvertinimo metodika.

Disertacijos tema paskelbti penki straipsniai ir perskaityti penki pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose: trys – straipsnių rinkiniuose, įtrauktuose į Thomson ISI sąrašus, vienas – konferencijų straipsnių rinkinyje, referuotuose ISI duomenų bazėje, du – INSPEC duomenų bazėje cituojamuose žurnaluose, du – recenzuojamuose tarptautinių konferencijų straipsnių rinkiniuose, du – respublikinių konferencijų straipsnių rinkiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2325-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-832-8
Leidyklos nr.:
2325-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
176 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e