Nekilnojamojo turto sektoriaus krizės prevencijos sprendimų paramos sistemos sukūrimas

Paulius Kazokaitis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos nekilnojamojo turto (toliau – NT) sektoriaus krizės prevencijos problemos. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti nekilnojamojo turto sektoriaus ir atskirų jo segmentų sprendimų paramos sistemą, skirtą krizės prevencijai, bei, ja remiantis, atlikti eksperimentinį tyrimą.

Darbe atlikta pasaulyje sukurtų nekilnojamojo turto krizės prevencijos modelių ir sistemų analizė. Pasiūlytas NT krizės prevencijos modelis, kuriuo remiantis sukurta sprendimų paramos sistema, informuojanti apie galimą nekilnojamojo turto krizę ir teikianti rekomendacijas krizei išvengti ar neigiamiems jos padariniams mažinti. Darbe atliktas sukurtos sprendimų paramos sistemos eksperimentinis tyrimas, kurio tikslas – patikrinti sukurtos sistemos efektyvumą, tikslumą ir tinkamumą naudoti skirtingoms suinteresuotoms grupėms.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir du priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje apžvelgiama su nekilnojamojo turto krizėmis susijusi mokslinė literatūra. Atliekama nekilnojamojo turto krizės prevencijos modelių ir sistemų analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikiamas autoriaus sukurtas nekilnojamojo turto sektoriaus ir jo atskirų segmentų krizės prevencijos modelis, aprašomi pagrindiniai modelio elementai, aptariama jų tarpusavio sąveika. Taip pat analizuojami nekilnojamojo turto sektoriaus ir atskirų jo segmentų daugiakriterės analizės metodai, jų rūšys, naudojimo taisyklės ir pritaikymo galimybės autoriaus siūlomame modelyje.

Trečiajame skyriuje aprašomas pagal autoriaus sukurtą sprendimų paramos sistemą atliktas nekilnojamojo turto sektoriaus ir atskirų jo segmentų krizės prevencijos eksperimentinis tyrimas. Atliekama NT krizės prevencijos daugiakriterė analizė, aprašomas pradinių duomenų paruošimo procesas, analizės eiga ir pagrindiniai sprendimų paramos sistemos veikimo principai.

Disertacijos tema paskelbti šeši straipsniai: trys paskelbti mokslo recenzuojamuose leidiniuose Lietuvoje, trys – užsienio mokslo recenzuojamuose leidiniuose. Disertacijos tema perskaityti septyni pranešimai Baltarusijos, Honkongo, Vietnamo ir Kinijos konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2336-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-847-2
Leidyklos nr.:
2336-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
158 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e