Statybos investicinių sprendimų rizikos valdymas

Galina Ševčenko

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos investicinių sprendimų priėmimo ir rizikos įvertinimo bei valdymo problemos, su kuriomis susiduria visi investicinio proceso dalyviai. Pagrindiniai tyrimo objektai – investicinių sprendimų rizika ir ją įvertinantys metodai. Įmonės dažnai turi priimti investicinius sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis, todėl disertacijoje pabrėžiama, kad turi būti atliekami tyrimai, rengiamos metodikos ir kuriamos intelektualinės sprendimo priėmimo sistemos, kurios padėtų kompleksiškai įvertinti visą turimą investicinio projekto informaciją, padidintų rizikos įvertinimo tikslumą, gerintų projekto informacijos valdymą, mažintų projekto rizikos veiksnių pasireiškimo galimybes bei leistų priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Disertacijoje pristatomas kompleksinis statybos investicinių sprendimų rizikos vertinimo modelis, pateikiama jo įgyvendinimo metodika, užtikrinanti sklandų įmonės investicinių sprendimų rizikos įvertinimą neapibrėžtumo sąlygomis. Sukurtas ir aprašytas realių alternatyvų klasifikacijos verbalinės analizės metodas buvo integruotas į pasiūlytą modelį ir praktiškai realizuotas. Sukurtas metodas buvo palygintas su kitais verbalinės analizės metodais ir parodė gerus rezultatus.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai, ir 10 priedų.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje pateikiama bendra su disertacijos tema susijusios pasaulinės literatūros apžvalga ir teoriniai rizikos valdymo teorijos aspektai.

Antrajame skyriuje gilinamasi į rizikos sampratos esmę, analizuojamas investicinio projekto gyvavimo ciklas, jo etapai, analizuojama neapibrėžtumų įtaka projektui.

Trečiajame skyriuje aprašytas ir palygintas savo metodų grupėje realių alternatyvų klasifikavimo verbalinės analizės metodas. Pateikiamas kompleksinis įmonės investicinių sprendimų rizikos vertinimo modelis bei jo formavimo metodologija. Atliekami empiriniai tyrimai.

Disertacijos tema paskelbti 23 moksliniai straipsniai, iš jų trys referuojami duomenų bazės Thomson Reuters Web of Knowledge(ISI Web of Science) cituojamuose žurnaluose, 6 – straipsniai konferencijų medžiagos ISI Proceedings, 9 – straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose, 5 – straipsniai pristatyti konferencijų darbų leidiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2326-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-834-2
Leidyklos nr.:
2326-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
186 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e