Technologijų komercinio potencialo vertinimas

Vaida Zemlickienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje pagrindžiama skirtingų lygmenų technologijų komercinio potencialo vertinimo reikšmė, pateikiami vertinimo problemų sprendimo būdai, kurie empiriškai patikrinami praktikoje. Tyrimų objektas – skirtingų lygmenų technologijų komercinio potencialo vertinimas, aktualus institucijoms, vykdančioms mokslinius tyrimus (MT) ir mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą (MTEP), priimančioms sprendimus dėl technologijų komercializavimo tikslingumo ir siekiančioms išvengti neproduktyvių investicijų. Pagrindinis disertacijos tikslas – parengti technologijų komercinio potencialo vertinimo modelį – įmonės strateginio valdymo sprendimų priėmimo priemonę, lanksčiai taikomą skirtingų lygmenų technologijoms vertinti.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai, devyni priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, pagrindžiamas mokslinis darbo naujumas, praktinė darbo rezultatų reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai, pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose.

Pirmajame skyriuje pagrindžiamas skirtingų lygmenų technologijų komercinio potencialo vertinimo aktualumas, parengiamas technologijų komercinio potencialo vertinimo veiksnių rinkinys, apibendrinamos technologijų lygmens nustatymo priemonių metodikos, parenkama priemonė technologijos lygmeniui nustatyti, nustatomi veiksniai, būdingi aukštųjų technologijų komerciniam potencialui, tinkamas etapas komerciniam potencialui vertinti technologijos komercializavimo cikle. Skyriaus pabaigoje pateikiamos mokslinės literatūros analizės išvados.

Antrajame skyriuje pasiūloma skirtingų lygmenų technologijų komercinio potencialo veiksnių vertinimo sistema, nustatomos reikšmės ir reikšmingumai, jiems susieti į apibendrinamąjį dydį pasirenkami WASPAS ir TOPSIS metodai. Siūlomas originalus technologijų komercinio potencialo vertinimo modelis lanksčiai taikomas skirtingų lygmenų technologijoms vertinti.

Trečiajame skyriuje modelis patikrinamas empiriškai, atliekant trijų biotechnologijų vertinimą MTEP vykdančioje institucijoje. Skyrius baigiamas atlikto ekspermento išvadomis. Darbo pabaigoje pateikiamos bendrosios išvados.

Disertacijos tema paskelbti keturi moksliniai straipsniai: vienas mokslo žurnale, įtrauktame į EBSCO duomenų bazes; vienas mokslo žurnale, įtrauktame į Scopus, ICONDA, CSA duomenų bazes, vienas mokslo žurnale, įtrauktame į duomenų bazę IndexCopernicus, vienas recenzuojamame Lietuvos tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinyje. Skaityti du pranešimai mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2335-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-846-5
Leidyklos nr.:
2335-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
146 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e