Priemiestinių vietovių gyvenamosios aplinkos kokybės analizė ir integruotas vertinimas

Dovilė Lazauskaitė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Planuojant gyvenviečių plėtrą Lietuvoje, trūksta gyvenamosios aplinkos kokybės vertinimo metodikos, įvertinančios miestų ir šalia jų esančių kaimiškųjų teritorijų ryšius, įtakojančius tiek vienų, tiek kitų funkcionalumą. Galimybė suderinti objektyvius rodiklius ir subjektyvią potencialių gyventojų nuomonę leistų pagerinti miesto ir kaimo gyvenamosios aplinkos kokybės vertinimą priimant racionalesnius teritorijų planavimo sprendimus.

Tyrimo objektas – priemiestinių kaimiškųjų gyvenamųjų vietovių funkcinės, erdvinės organizacijos (gyvenamosios aplinkos) kokybė ir jos įtaka formuojant priemiestinių kaimiškųjų vietovių tinklą.

Darbo tikslas – pagerinti miestų ir kaimiškųjų gyvenamųjų vietovių bendrųjų planų rengimo kokybę, įtraukiant miesto ir kaimiškųjų vietovių sistemos sąveikos įtakos vertinimą.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendros išvados, literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Pirmas skyrius skirtas mokslinių darbų disertacijos tema apžvalgai, esamai miesto ir kaimiškųjų gyvenamųjų vietovių sąveikos analizei Europoje ir Lietuvoje.

Antras skyrius skirtas konceptualiam miesto ir kaimo gyvenamosios aplinkos kokybės vertinimo integruotam modeliui sukurti, apjungt objektyvius rodiklius ir subjektyvią potencialių gyventojų nuomonę.

Trečias skyrius skirtas konceptualaus modelio eksperimentiniam taikymui, pasitelkiant daugiakriterinį TOPSIS_A metodą. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų įtakoje esančių kaimiškųjų gyvenamųjų vietovių kokybinės plėtros įvertinimas pateikiamas sukurtų ateities plėtros scenarijų forma.

Konceptualaus modelio pagalba įvertinama didžiųjų miestų priemiesčiuose esančių kaimiškųjų gyvenamųjų vietovių gyvenamosios aplinkos kokybė.

Remiantis vertinimo rezultatais, kuriamas priemiesčio gyvenamųjų vietovių plėtros galimas vystymo scenarijus. Scenarijus palyginamas su esamomis demografinėmis tendencijomis bei didmiesčių rajonų bendraisiais planais grįsta priemiestinių kaimiškųjų gyvenamųjų vietovių plėtra.

Autorė atliktos analizės bei mokslinių tyrimų, susijusių su disertacijos tema rezultatus aprašė 10 mokslinių straipsnių: iš jų 2 publikuoti Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI Web of Science) duomenų bazėse esančiuose žurnaluose, 2 straipsniai tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings, 2 straipsniai kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose, 4 straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2346-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-858-8
Leidyklos nr.:
2346-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
134 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e