Spaudinių ant popieriaus kaip kompozicinių medžiagų savybių tyrimas

Simona Grigaliūnienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos įvairios struktūros spaudinių ant popieriaus kaip kompozicinių medžiagų mechaninės ir spalvinės savybės. Pagrindiniai tyrimo objektai – kompozicinių medžiagų, susidarančių dengiant dažų sluoksniu popierių įvairiais spaudos būdais, atsparumo, trinties bei spalvinės savybės, tamprumo rodikliai. Disertacijos tikslas – kompleksiškai ištirti spaudinių ant įvairių tipų popierių, gautų skirtingais spaudos būdais, pagrindines savybes ir nustatyti jų kaitos lyginant su atitinkamais popieriais dėsningumus.

Darbe sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai: spaudinių mechaninių ir spalvinių savybių eksperimentinis tyrimas, jų kaitos analizė bei popieriaus ir spaudinių tamprumo rodiklių identifikavimas taikant baigtinių elementų metodą bei sprendžiant atvirkštinį inžinierinį uždavinį.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir trys priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, formuluojamas darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai, pateikiamos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei darbo struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas popieriaus ir spaudinių mechaninių ir spalvinių savybių literatūros analizei. Analizuojami spaudinių ant popieriaus kaip kompozicinių medžiagų susidarymo būdai bei tokių medžiagų savybių nustatymo metodika. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikta popieriaus ir spaudinių tyrimų metodologija bei naudotos medžiagos. Trečiajame skyriuje pateikiami ir analizuojami spaudinių ant įvairių popieriaus rūšių, gautų skirtingais spaudos būdais, mechaninių ir spalvinių savybių tyrimo rezultatai. Ištirtos spaudinių tamprumo, atsparumo tempimui ir lankstymui, trinties, spalvinės savybės bei nustatyti popieriaus ir spaudinių tamprumo moduliai, gauti sprendžiant atvirkštinį inžinerijos uždavinį ir, naudojant eksperimentiškai nustatytas spaudinių vibracines charakteristikas.

Disertacijos tema paskelbta 10 publikacijų: du straipsniai žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI Web of Science duomenų bazę ir turinčiuose citavimo indeksą, vienas – konferencijų medžiagoje, referuotoje Thomson ISI duomenų bazėje, septynios publikacijos – kituose tarptautinių duomenų bazių leidiniuose. Disertacijos tema perskaityta 14 pranešimų Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2345-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-856-4
Leidyklos nr.:
2345-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
136 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e