Elektronikos įtaisai ir sistemos

Vygaudas Kvedaras

Textbook (in Lithuanian)

Request print edition here

Quantity

Description

Knygoje pateikiamos svarbiausios žinios apie pagrindinius elektronikos įtaisus ir sistemas, naudojamas mechatronikoje: jutiklius, stiprintuvus, logines schemas, skaitmeninius-analoginius bei analoginius-skaitmeninius keitiklius, atmintines, mikroprocesorius ir mikroprocesorines sistemas. Supažindinama su jų konstrukcija, veikimo principais, savybėmis ir naudojimo sritimis.

Leidinys skirtas pirmosios pakopos mechanikos inžinerijos studijų programos mechatronikos specializacijos studentams, studijuojantiems elektroninių įtaisų ir sistemų modulį. Leidinys taip pat gali būti naudingas ir kitų programų studentams, studijuojantiems elektronikos modulį.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Mechanikos fakulteto projektą „Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo (-si) metodus“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051) pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1316-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
ISBN:
978-609-457-204-3
eISBN:
978-609-457-205-0
Imprint No:
1316-S
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
216 p.
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1316_S

Download (1.28M)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook