Automobilių elektros įrenginiai

Audris Šimakauskas

Laboratory work methodology instructions

Quantity

Description

Leidinys skirtas aukštųjų mokyklų studentams automobilių elektros įrenginių disciplinos laboratoriniams darbams atlikti. Metodinėje priemonėje pateikiami šeši šio kurso laboratorinių darbų aprašymai su atnaujinta teorine dalimi.

Leidinyje dėstomi dalykai yra susieti su mokslo aktualijomis ir naujovėmis. Aprašymas sudarytas taip, kad studentas, atlikdamas laboratorinius darbus, galėtų pasiruošti papildomai studijuodamas. Autorius dėkoja šio leidinio konsultantui doc. dr. Sergijui Ignui Šimakauskui už pagalbą.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1422-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-362-0
Imprint No:
1422-S
Pages:
107 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1422_S

Download (765.08k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook