Posūkio trajektorija slydimo režimu judančio automobilio dinaminių parametrų tyrimas

Vidas Žuraulis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas posūkio trajektorija judančio automobilio dinaminių parametrų ryšys su padangų slydimo pėdsakų parametrais. Tiriant eismo įvykius pradinis posūkyje išslydusio automobilio greitis nustatomas pagal padangų pėdsakų trajektorijos spindulį, kurio reikšmė labai priklauso nuo tiesiogiai matuojamų pėdsako parametrų. Darbe slydimo režimu judančio automobilio tyrimams naudojama sukurta slydimo sistema, o tiksliam padangų pėdsako trajektorijos  nustatymui pritaikoma fotogrametrijos principais pagrįsta metodika.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei šeši priedai.

Įvadinėje dalyje įvardijama tiriamoji problema ir darbo aktualumas. Aprašomas tyrimų objektas, tikslas ir suformuluojami darbo uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, rezultatų praktinė reikšmė ir ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos, pranešimai mokslinėse konferencijose ir seminaruose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje apžvelgiama mokslinė literatūra disertacijos tema. Pateikiama posūkio trajektorija judančio automobilio svarbiausių parametrų ir kritinių stabilumo rodiklių analizė. Apžvelgiama simuliatorių taikymo tyrimuose tendencija ir padangų slydimo pėdsakų tyrimai.

Antrajame skyriuje pristatoma sukurta automobilio slydimo sistema ir sudarytas 22 laisvės laipsnių matematinis modelis.

Trečiajame skyriuje pateikiama eksperimentinių tyrimų metodika ir naudojama įranga. Slydimo sistemos įtaka įvertinama pastovaus posūkio manevru gaunamomis automobilio dinaminėmis charakteristikomis. Šiame skyriuje sudaromas automobilio kritinio greičio nustatymo algoritmas ir padangos slydimo pėdsako trajektorijos atkūrimo pritaikytais fotogrametrijos principais metodika.

Ketvirtajame skyriuje analizuojami eksperimentinių tyrimų ir matematinio modeliavimo rezultatai, pagal juos sudaromos  automobilio trajektoriją apibūdinančių parametrų ir greičio ryšio priklausomybės.

Disertacijos tema paskelbta 12 mokslinių straipsnių: trys – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI sąrašą; devyni – kituose recenzuojamuose žurnaluose. Disertacijos tema skaityti devyni pranešimai mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir penki – mokslinėse konferencijose bei seminaruose užsienyje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2353-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-864-9
Leidyklos nr.:
2353-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
158 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e