Finansų rinkų dalyvių iracionalumu paremta taktinė turto alokacija

Lukas Macijauskas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos investavimo finansų rinkoje, naudojant iracionalios finansų rinkų dalyvių elgsenos elementus, galimybės. Literatūros analizė atskleidė, jog diskusija tarp efektyvios rinkos šalininkų ir kritikų tebevyksta iki šių dienų. Jeigu ir akademinėje literatūroje galima rasti daugybę tyrimų parodančių galimus efektyvumo seklumų išnaudojimo metodus, tai efektyvios rinkos teorijos šalininkai į juos lengvai atsako tyrimais, kuriuose aiškiai demonstruojama, jog investiciniams fondams ilgose distancijose nepavyksta aplenkti savo palyginamųjų indeksų. Jeigu rinkos efektyvumo seklumos būtų lengvai išnaudojamos, kodėl tuomet profesionaliems investuotojams nepavyksta tuo pasinaudoti? Taigi šiame darbe siekiama į investicijų valdymo tematiką pažvelgti iš netradicinės perspektyvos, t. y. ginčijant ne pačios rinkos efektyvumą, bet jos dalyvių racionalumą.

Pagrindinis disertacijos tikslas – taikant investuotojų iracionalumu aiškinamų rinkos anomalijų principus, sukurti ir praktiškai pritaikyti investicijų portfelio sprendimų priėmimo paramos sistemą, kuri leistų siekti aukštesnio nei pasyviai valdomo investicijų portfelio pajamingumo ir rizikos santykio. Darbe sprendžiami pagrindiniai uždaviniai: išanalizuoti mokslinę literatūrą apie finansų rinkų efektyvumo globalioje ekonomikoje aspektus, suformuoti universalų trumpalaikių turto klasių kainų indeksų tendencijų finansų rinkose prognozavimo modelį bei empiriškai patikrinti paramos sistemos efektyvumą ir patikimumą naudojant faktinius praėjusio laikotarpio pagrindinių turto klasių duomenis ir investuojant finansų rinkoje realiuoju laiku. Trumpalaikiam finansų rinkų prognozavimui tikslingai pritaikius iracionalios rinkos dalyvių elgsenos aspektus, sukurta patikima ir efektyvi paramos sistema investuotojui.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų sąrašai. Pirmame skyriuje nagrinėjama efektyvios rinkos problematika, aptariama iracionalios rinkos dalyvių elgsenos tematika, apžvelgiama postmodernistinės turto alokacijos koncepcija bei iracionalia rinkos dalyvių elgsena paremtos investavimo metodikos. Antrasis skyrius skirtas sprendimų priėmimo paramos sistemos filosofinio pagrindo atskleidimui ir detaliam sistemos sudarymo ir pritaikymo investavimui realioje finansų rinkoje etapų aprašymui. Trečiame skyriuje pateikiami sudarytos sistemos veikimo rezultatai su istoriniais faktiniais pagrindinių turto klasių duomenimis bei apžvelgiami realaus investavimo rezultatai sistemą pritaikius investiciniame fonde.

Disertacijos tema paskelbti 5 straipsniai. Perskaityti 2 pranešimai mokslinėse konferencijose iš jų 1 – kurios medžiaga skelbiama ISI Proceedings duomenų bazėje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2351-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-862-5
Leidyklos nr.:
2351-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
158 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e