Žemagrindžio autobuso pakabos ir kėbulo dinaminės sistemos tyrimas

Kristina Kilikevičienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Miesto autobusų važiavimo saugumo ir komforto poreikiams didelę įtaką turi virpesiai, jų poveikis. Norint įvertinti virpesių įtaką miesto autobusui, reikia išspręsti daug naujų mokslinių ir techninių uždavinių. Disertacijoje pagrindinis dėmesys skirtas įvertinti žemagrindžių miesto autobusų dinaminių parametrų kitimą, įvertinus darbinės būklės kitimą, ir pateikti rekomendacijas tolesniam miesto autobusų eksploatavimui bei projektavimui.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: autobuso dinaminių ir matematinių modelių sudarymas; virpesių įtakos žemagrindžių miesto autobusų darbo kokybei ir komfortui nustatymas; eksperimentinės kėbulo modalinės analizės tyrimo metodo sudarymas; autobuso vibracinių signalų parametrų kovariacinio modelio sudarymas.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir bendrosios išvados.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas mokslinės literatūros apžvalgai. Jame analizuojami važiavimo kokybės – komforto kokybinių parametrų įvertinimai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikti nagrinėjamos sistemos dinaminis ir matematinis modeliai bei atliktas tiriamos sistemos modeliavimas.

Trečiajame skyriuje eksperimentiškai tiriami žemagrindžio miesto autobuso pakabos ir rėmo virpesiai, įvertinant darbinės būklės kitimą. Skyriuje atlikta žemagrindžio autobuso kėbulo eksperimentinė modalinė analizė bei sudarytas autobuso reikšmingų taškų vibracinių signalų parametrų kovariacinis modelis.

Disertacijos tema paskelbti 4 straipsniai: vienas – žurnale, įtrauktame į Thomson ISI sąrašą, trys – Index Copernicus duomenų bazėje cituojamuose žurnaluose. Disertacijos tema perskaityti 5 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2357-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-874-8
Leidyklos nr.:
2357-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
150 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e