Šešių fazių dažnio keitiklio įtampos formavimas moduliuojant erdvinį vektorių

Tadas Lipinskis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama šešių fazių įtampos formavimo problema, taikant erdvinio vektoriaus moduliavimo principą. Darbo tikslas – sukurti ir ištirti šešių fazių įtampos formavimo metodus dažnio keitikliui, skirtam šešių fazių variklio su simetriniu apvijų išdėstymu, sujungtų žvaigždės topologija su viena izoliuota neutrale, maitinimui ir greičio valdymui.

Darbe sprendžiami uždaviniai: šešių fazių dažnio keitiklio, apkrauto žvaigždės topologijos šešių fazių simetrine apkrova, matematinio modelio sudarymas; įtampos formavimo metodų šešių fazių dažnio keitikliui kūrimas ir tyrimas modeliuojant; eksperimentinis šešių fazių įtampos formavimo metodų tyrimas ir palyginimas su modeliavimo rezultatais; šešių fazių asinchroninės dažninės pavaros eksperimentinis tyrimas; įtampos amplitudės ir dažnio santykio priklausomybės nuo dažnio, atitinkančios minimalią pavaros vartojamą galią, šešių fazių asinchroniniams varikliams tyrimas.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir du priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmame skyriuje pateikiama literatūros analizė, apžvelgiami daugiafaziai dažnio keitikliai ir juose naudojami įtampos formavimo metodai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateiktas analitinis įtampos formavimo uždavinio šešių fazių dažnio keitikliui sprendimas, pasiūlyti trys metodai šešių fazių įtampai formuoti naudojant erdvinio vektoriaus moduliavimo principą, atliekamas pasiūlytų metodų tyrimas modeliuojant.

Trečiajame skyriuje atliekami eksperimentiniai sukurtų šešių fazių įtampos formavimo metodų tyrimai su tam tikslui suprojektuotu dažnio keitiklio maketu ir  šešių fazių varikliu.

Disertacijos tema yra atspausdinti 6 moksliniai straipsniai: trys – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazę; trys – mokslo žurnaluose, cituojamose kitose tarptautinėse duomenų bazėse. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo pristatyti septyniose mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Disertacijoje atlikti tyrimai susieti su Nacionalinės kompleksinės programos „Mechatronika“ projektu „Go-Smart“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2358-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-876-2
Leidyklos nr.:
2358-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
136 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e