Fotovoltinės elektrinės intelektualaus valdymo kūrimas

Modestas Pikutis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje sprendžiama fotovoltinės jėgainės efektyvaus valdymo mokslinė problema. Tyrimų objektas – fotovoltinių jėgainių valdymo algoritmai ir jų pritaikymas bet kokioms aplinkos sąlygoms bei fotovoltinių jėgainių apkrovos keitimo būdai sekant didžiausios galios tašką. Disertacijos tikslas – sukurti ir ištirti didžiausios galios taško sekimo metodiką leidžiančią padidinti fotovoltinės jėgainės našumą greitai besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis ir patobulinti fotovoltinės jėgainės apkrovos keitimo būdą.

Darbe išspręsti uždaviniai: sukurti modeliai ir ištirtas fotovoltinės jėgainės, veikiančios su didžiausią galią sekančiu valdikliu, našumas, pasiūlyta metodika leidžianti padidinti fotovoltinės jėgainėse taikomo didžiausios galios taško sekimo algoritmo efektyvumą, ištirta aplinkos sąlygų kitimo įtaka fotovoltinės jėgainės našumui, pasiūlytas efektyvus fotovoltinės jėgainės apkrovos keitimo būdas.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame apžvelgtos fotovoltinių jėgainių plėtros tendencijos, jų savybės ir veikimas, aplinkos temperatūros įtaka fotovoltinės jėgainės darbo rodikliams. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateiktas sudarytas matematinis fotovoltinės jėgainės modelis įgyvendintas Matlab®/Simulink® terpėje. Detalesniems tyrimams fotovoltinės jėgainės struktūra modelyje įgyvendinta išskaidyta į atskirus struktūrinius elementus, kurių visuma sudaro galimybę tirti fotovoltinių jėgainių veikimą esant nenuspėjamai besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis ir naudojant skirtingus vienas kitą papildančius didžiausios galios taško sekimo algoritmus.

Trečiajame skyriuje, pasinaudojus sudarytu matematiniu modeliu, tiriamas fotovoltinės jėgainės veikimas neprognozuojamomis aplinkos sąlygomis, tyrimą suskaidžius į atskirus etapus.

Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose: 2 straipsniai žurnaluose referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje Web of Science ir 4 straipsniai žurnaluose referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse. Disertacijos tema perskaityti 9 pranešimai tarptautinėse bei Lietuvos konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2359-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-877-9
Leidyklos nr.:
2359-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
116 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e