Pusiau standžių mazgų iš medienos ir metalo elgsenos tyrimas ir modeliavimas

Tomas Gečys

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertaciniame darbe analizuojamas inovatyvios konstrukcijos pusiau standus mazgas, pagamintas iš klijuotosios medienos ir metalo, skirtas sijinių elementų tarpusavio jungčiai. Pagrindinis darbo tikslas – tai komponentų metodo pritaikymas analizuojamo pusiau standaus mazgo lenkiamosios galios ir sukamojo standžio skaičiavimuose. Pristatomas komponentų metodas yra išvestas remiantis plieninių konstrukcijų jungtims pateikiama metodika. Atskirų mazgo komponentų stiprio ir standžio išraiškos gaunamos modeliuojant jungtį tūriniais baigtiniais elementais bei atliekant konstrukcinių matmenų jungties eksperimentinius tyrimus.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, literatūros sąrašas, autoriaus publikacijų sąrašas disertacijos tema ir santrauka anglų kalba.

Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimo objektas. Suformuojami darbo tikslai bei uždaviniai, pateikiama tyrimų metodika, aptariamas darbo mokslinis naujumas ir pasiektų rezultatų praktinė reikšmė, pristatomi ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos autoriaus paskelbtos mokslinės publikacijos, pranešimai konferencijose ir pateikiama disertacijos struktūra.

Pirmame skyriuje pateikiama kitų autorių mokslinės literatūros analizė tiriamu klausimu bei pristatomas tiriamas pusiau standus mazgas, pagamintas iš klijuotosios sluoksninės medienos ir metalo.

Antrame skyriuje pristatomi atlikti konstrukcinių matmenų analizuojamos jungties eksperimentiniai tyrimai. Aptariami galimi eksperimentiniai irties pobūdžiai, pateikiamos eksperimentinės lenkiamosios galios bei sukamieji standžiai.

Trečiame skyriuje pateikiama mazgo skaitinė analizė naudojant baigtinių elementų metodą. Pateikiamas detalus jungties skaitinio modelio aprašymas ir atliekama parametrinė mazgo analizė, nustatanti atskirų parametrų poveikį bendrai mazgo lenkiamajai galiai ir sukamajam standžiui.

Ketvirtame skyriuje pateikiamas komponentų metodo pritaikymas pusiau standaus mazgo, pagaminto iš medienos ir metalo, lenkiamosios galios ir sukamojo standžio skaičiavimuose. Pateikiamos kai kurių naujai siūlomų komponentų laikomosios galios ir standžio koeficientų išraiškos. Pristatomi parametrinės analizės rezultatai, gauti keičiant analizuojamo mazgo matmenis.

Disertacijos tema paskelbti 8 moksliniai straipsniai, iš kurių du ISI Web of Science leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą; vienas ISI proceedings tarptautinės konferencijos medžiagoje; vienas recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje; trys straipsniai kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose bei vienas straipsnis recenzuojamoje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos medžiagoje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.3846/2360-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2016
ISBN:
978-609-457-888-5
Leidyklos nr.:
2360-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
133 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e