Pastato atitvarų racionalaus termoizoliacinio sluoksnio daugiatikslė selektonovacija

Donatas Aviža

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas pastato atitvarų racionalaus termoizoliacinio sluoksnio atrankos uždavinys ir daugiatikslio vertinimo sistema pritaikoma šiam uždaviniui spręsti.

Pagrindinis darbo tikslas – pasiūlyti daugiatikslės selektonovacijos integruotą modelį pastato atitvarų racionaliam termoizoliaciniam sluoksniui nustatyti ir pateikti jo praktinio taikymo algoritmą. Disertacijoje pritaikyti esami kiekybiniai daugiatiksliai sprendimų priėmimo metodai bei pasiūlyti jų derininiai efektyviam atitvarų termoizoliaciniam sluoksniui nustatyti.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros sąrašas, autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas ir priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiami autoriaus pranešimai konferencijose, publikacijos, taip pat pateikiama disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje pateikiama literatūros ir mokslinių tyrimų apžvalga nagrinėjama tematika. Apžvelgiami pastato energinio naudingumo vertinimo ir optimalios kainos nustatymo empiriniai tyrimai. Apžvelgiama problematika užsienio valstybėse ir Lietuvoje nagrinėjama tema. Pateikiama daugiatikslių sprendimo metodų apžvalga, jų tinkamumo disertacijos uždaviniui spręsti analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pristatomas teorinis daugiatikslės selektonovacijos integruoto sprendimo priėmimo (DSISP) sistemos modelis. Pateikiamas klimato įtakos termoizoliaciniams sluoksniams empirinis tyrimas, apibrėžiama pastato išorės atitvarų šilumos perdavimo koeficientų, šiluminių nuostolių ir sutaupymų skaičiavimo metodologija. Pasiūlyti racionalūs daugiatikslio vertinimo metodų deriniai tinkami nagrinėjamam uždaviniui spręsti.

Trečiajame skyriuje pristatomas DSISP modelio praktinis taikymas vienbučio gyvenamojo pastato išorės atitvarų racionalaus termoizoliacinio sluoksnio atrankai vertinti, o gauti rezultatai palyginami.

Disertacijos tema paskelbta dvylika mokslinių straipsnių, iš kurių trys referuojami duomenų bazės Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI Web of Science) cituojamuose žurnaluose, aštuoni straipsniai pristatyti konferencijų darbų leidiniuose mokslo konferencijose ir vienas straipsnis – kituose recenzuojamuose leidiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2361-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2016
ISBN:
978-609-457-911-0
Leidyklos nr.:
2361-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
148 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e