Multi-stage assessment of BIM technologies efficiency

Marius Reizgevičius

Doctoral dissertation

Dissertations are not being sold

Quantity

Description

BIM (Building Information Modelling) – pastato informacinis modeliavimas – tai naujos kartos projektavimo būdas. Projektuojama braižant ne linijomis, o jau elementais, kurie turi savo parametrus. Disertacijoje atliekamas BIM technologijų efektyvumo daugiapakopis vertinimas.

Pagrindinis darbo tikslas – pasiūlyti efektyvų BIM technologijų efektyvumo vertinimo daugiapakopį modelį.

Autorius BIM efektyvumą įvertina atlikdamas BIM reikšmės statybos sektoriuje analizę, keturių dimensijų projektavimo modelio efektyvumo vertinimą ir pagrindimą taikant daugiaktriterinę analizę, BIM technologijų diegimo poreikio projektavimo įmonėse vertinimą bei siūlo BIM projektavimo atsiperkamumo skaičiavimo modelį.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros sąrašas, autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas ir du priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomi autoriaus pranešimai konferencijose ir publikacijos, pateikiama disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje aptariama BIM reikšmė statybos sektoriuje, nustatoma BIM technologijų įtaka darbo efektyvumui, vertinamas keturių dimensijų modelio efektyvumo teorinis aspektas, pateikiamas BIM technologijų projektavimo įmonėje daugiapakopio vertinimo teorinis pagrindas. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikiamas 4 dimensijų projektavimo modelio efektyvumo vertinimas ir pagrindimas taikant daugiakriterinę analizę. Atliktas 4D efektyvumo vertinimo eksperimentas. Taip pat pateikiami BIM panaudojimo statybos inžinerijos studijose atlikto tyrimo vertinimo rezultatai.

Trečiajame skyriuje pristatomas BIM technologijų diegimo projektavimo paslaugų įmonėje atsiperkamumo vertinimas. Sukurtas atsiperkamumo skaičiavimo metodas „ROI MR“, leidžiantis projektavimo įmonėms įvertinti pastato informacinio modeliavimo programos investicijų atsipirkimą pirmiesiems metams.

Disertacijos tema paskelbti 8 moksliniai straipsniai, iš kurių 1 referuojamas Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI Web of Science) cituojamuose žurnaluose, 2 straipsniai referuojami konferencijos ISI Proceedings medžiagoje, 4 straipsniai – kituose recenzuojamuose užsienio ir Lietuvos mokslo leidiniuose, 1 straipsnis – recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2362-M

Book details

Data sheet

Year:
2016
ISBN:
978-609-457-910-3
Imprint No:
2362-M
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
174 p.
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook