Pynučių-kopėtėlių daugiasluoksnių perceptronų efektyvus įgyvendinimas lauku programuojamomis loginėmis matricomis

Tomyslav Sledevič

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Elektroninių sistemų įgyvendinimo efektyvumas yra prieštaringų reikalavimų derinys, nes didėjančios skaičiavimų apimtys, spartėjantys duomenų mainai, o tuo pačiu didėjantis energijos suvartojimas verčia ne tik optimizuoti algoritmus, bet ir juos greitai įgyvendinti specializuotoje aparatūroje. Todėl disertacijoje sprendžiama realiuoju laiku veikiančių elektroninių intelektualiųjų sistemų efektyvaus įgyvendinimo lauku programuojama logine matrica (LPLM) problema. Tyrimo objektas yra specializuoti LPLM intelektinės nuosavybės (IN) moduliai veikiantys realiuoju laiku. Disertacijoje tiriami šie, su tiriamuoju objektu susiję, dalykai: įgyvendinimo kriterijai ir metodas.

Disertacijos tikslas – optimizuoti pasirinktos dinaminių dirbtinių neuronų tinklo klasės įgyvendinimo procesą LPLM. Siekiant išspręsti nurodytą problemą ir pasiekti tikslą suformuluojami šie pagrindiniai disertacijoje sprendžiami uždaviniai: Pagrįsti įgyvendinimui ir tyrimams atrinktų pynučių-kopėtėlių daugiasluoksnio perceptrono (PKDP) klasės ir jos elektroninės intelektualiosios testavimo aplinkos – neįgaliesiems skirto priklausomo nuo kalbėtojo lietuviškos šnekos atpažintuvo, pasirinkimą; sukurti specializuotais grandynų sintezės kriterijais paremtą PKDP klasės įgyvendinimo LPLM metodą; sukurti optimizuotus LPLM IN modulius ir taikant lietuvių šnekos atpažintuve eksperimentiškai patvirtinti jų efektyvumą.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados. Pirmajame skyriuje pateikiamos esminės žinios apie kompiuterizuotą grandinių, dirbtinių neuronų tinklų ir kalbos atpažinimo įgyvendinimą LPLM. Antrajame skyriuje LPLM IN modulių įgyvendinimui siūlomi efektyvumo kriterijai ir metodas daugiakriteriniam optimizavimui pagal greitaveiką, resursų naudojimą ir PKDP sudėtingumą. PKDP skaičiavimams optimizuoti yra taikomi duomenų srauto grafai. Pasiūloma optimizuota neuroninio apdorojimo elemento struktūra. Požymių išskyrimo ir palyginimo IN moduliai įgyvendinti lietuvių šnekos atpažintuve ir yra analizuojami trečiajame skyriuje. Įgyvendinti PKDP IN moduliai yra eksperimentiškai patikrinti ketvirtajame skyriuje. Tiriamas lietuvių šnekos pavienių žodžių atpažinimo sistemos tikslumas ir greitaveika priklausomai nuo kalbėtojo, signalo ir triukšmo santykio, požymių išskyrimo ir palyginimo metodų. Tiriamos PKDP IN modulio taikymo galimybės triukšmui šalinti kalbos signale.

Pagrindiniai disertacijos rezultatai paskelbti 12-oje mokslinių straipsnių, iš kurių 8 atspausdinti recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Iš jų 4 straipsniai paskelbti mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Science duomenų bazę. Rezultatai viešinti 17 mokslinių konferencijų. 

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2371-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2016
ISBN:
978-609-457-933-2
Leidyklos nr.:
2371-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
172 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e