Finansinių išteklių paskirstymas projektų portfelyje atsižvelgiant į darnumo aspektus

Nomeda Dobrovolskienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas finansinių išteklių paskirstymas projektų portfelyje. Literatūros analizė atskleidė, kad šiuo metu darnumas yra vienas svarbiausių klausimų, į kurį reikia atsižvelgti priimant sprendimus įvairiuose į projektus orientuotos įmonės lygmenyse. Vis labiau įsitikinama, kad reikia sukurti priemones siekiant integruoti darnumo kriterijus į projektų portfelio valdymą, taip pat atsiranda vis didesnis žinių, kaip įdiegti darnumą projektų portfelio valdymo procese, poreikis. Šiame darbe siekiama susieti šias dvi mokslines tyrimo sritis sprendžiant finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje klausimą.

Pagrindinis disertacijos tikslas – pasitelkiant daugiakriterinius sprendimų priėmimo metodus, sukurti ir praktiškai pritaikyti finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje modelį, leidžiantį formuoti sprendimus, atsižvelgiant ne tik į projekto grąžą ir riziką, bet ir į darnumo aspektus. Darbe sprendžiami tokie pagrindiniai uždaviniai: siekiama sudaryti sudėtinį projekto darnumo indeksą, sukurti finansinių išteklių paskirstymo projektų portfelyje modelį, integruojant darnumo indeksą į Markowitz vidurkio-dispersijos modelį, empiriškai patikrinti modelio pritaikomumą bei įvertinti darnumo poveikį portfelio grąžai. Siekiant disertacijoje užsibrėžto tikslo ir įgyvendinant uždavinius, pasitelktas statybos sektoriaus įmonės pavyzdys.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros šaltinių sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvade aptariama tiriamoji problema, atskleidžiamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, išryškinamas mokslinis naujumas bei darbo praktinė reikšmė. Pirmame skyriuje analizuojamos projektų portfelio valdymo ir darnumo apibrėžtys, pateikiama išteklių paskirstymo bei projektų atrankos metodų, kriterijų ir modelių apžvalga, nagrinėjamas darnumo ir projektų portfelio valdymo ryšys. Antrame skyriuje teikiamos darnumo integravimo paskirstant finansinius išteklius projektų portfelyje teorinės prielaidos. Trečiame skyriuje aprašomas finansinių išteklių paskirstymo modelis, įvertinamas jo pritaikomumas. Disertacijos pabaigoje pateikiamos bendrosios viso darbo išvados.

Disertacijos tema paskelbta 10 mokslinių straipsnių, perskaityti 6 pranešimai mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2386-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2016
ISBN:
978-609-457-962-2
Leidyklos nr.:
2386-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
152 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e