Mineralinės skaldos panaudojimo geležinkelio balastui galimybių vertinimas

Vaidas Ramūnas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Mineralinės skaldos kokybė yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių balasto prizmės savybes ir visos geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos patvarumą eksploatacijos metu. Geležinkelio kelio balasto ilgalaikiškumas ir eksploatacijos kaštai labiausiai priklauso nuo jį sudarančios mineralinės skaldos mechaninių savybių, kurios tampa svarbiausios, siekiant parinkti tinkamiausią skaldą balasto prizmei įrengti, atsižvelgiant į numatomus eismo apkrovų intensyvumus.

Darbo tikslas – pateikti moksliškai pagrįstą balasto skaldos parinkimo metodiką, kurioje įvertintos medžiagos fizinės ir mechaninės savybės bei perspektyvinės traukinių eismo apkrovos.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka anglų kalboje ir 6 priedai.

Įvadiniame skyriuje aprašoma tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai.

Pirmame skyriuje atlikta literatūros analizė. Analizuojamos ir apibendrinamos geležinkelio kelio balasto funkcijos ir jam keliami reikalavimai. Nagrinėjami moksliniai tyrimai apie balasto degradacijos priežastis ir pasekmes, šiuo metu taikomą balasto skaldos parinkimo pasaulinę praktiką. Vertinama balasto būklė Lietuvos geležinkelių linijose.

Antrajame skyriuje sudaryta balasto skaldos parinkimo metodika, įvertinanti medžiagos fizines ir mechanines savybes. Sudaryta moksliniais tyrimais pagrįsta balasto ilgalaikiškumo skaičiavimo metodika. Tyrinėjamos Lietuvos rinkai tiekiamos skaldos, naudojamos geležinkelio balastui įrengti, fizinės ir mechaninės savybės. Pateikta standartizuotų eksperimentinių tyrimų programa, etapai, objektas, skaldos fizinių ir mechaninių savybių tyrimų rezultatai.

Trečiajame skyriuje vertinamos balasto fizinės ir mechaninės savybės jų skaitines vertes lyginant su norminiuose dokumentuose pateikiamais reikalavimais. Atliktas balasto ilgalaikiškumo skaičiavimų vertinimas, suklasifikuoti Los Andželo ir mikro-Devalio rodikliai. Pateiktas balasto ilgalaikiškumo skaičiavimo metodikos praktinis realizavimas. Atlikta balasto mechaninių savybių rodiklių klasifikavimo taikymo kaštų ir naudos analizė.

Disertacijos tema yra paskelbti 7 moksliniai straipsniai: vienas – mokslo žurnale, įtrauktame į Thomson ISI Web of Science duomenų bazę ir turinčiame citavimo rodiklį (IF), trys – duomenų bazės „ISI Proceedings“ leidiniuose, trys – mokslo žurnaluose, referuojamuose kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2390-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2016
ISBN:
978-609-457-969-1
Leidyklos nr.:
2390-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
128 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e