Sferinių harmonikų modeliai ir jų taikymas nesferinės formos dalelėms

Urtė Radvilaitė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas sferinių harmonikų daleliu formos modelis. Pagrindinis tyrimo objektas yra nesferinės formos dalelės. Disertacijos tikslas – sukurti sferiniu harmonikų modelį nesferinės formos dalelėms. Disertacijoje siekiama ištirti žemo laipsnio sferinių harmonikų tinkamumą įvairių nesferinių dalelių formų aprašymui.

Darbe sprendžiami uždaviniai: sferinių harmonikų modelio tinkamumo paprastoms simetrinėms dalelėms tyrimas bei sferinių harmonikų modelio taikymas sudėtingos formos dalelių aprašymui. Pirmasis uždavinys suformuluotas siekiant patikrinti modeliavimo teoriją ir skaičiavimo strategiją naudojant paprastas simetrines formas. Antrasis uždavinys siejasi su praktiniais taikymais, kai modeliuojamos sudėtingos formos dalelės.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka lietuvių kalba ir 5 priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, pristatomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktine reikšme, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Pateikiama trumpa apžvalga apie dalelių sistemose vykstančius procesus, dalelių formas ir taikomus metodus formos aprašymui, literatūroje dažniausiai sutinkamus formos rodiklius. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateiktas matematinis modelis dalelių formai aprašyti: modeliavimo idėja, dalelės paviršiaus taškų strategijos, sferinių harmonikų teorija, koeficientų, integralinių rodiklių ir kreivių skaičiavimas, skyriaus išvados.

Trečiajame ir ketvirtajame skyriuose pateikiami modeliavimo rezultatai paprastoms ir sudėtingoms dalelėms. Abiejų skyrių pabaigoje pateikiamos išvados.

Disertacijos tema paskelbti 5 straipsniai: du – mokslo žurnaluose, įtrauktuose i Thomson ISI sąrašą, vienas – konferencijų medžiagoje, referuotoje Thomson ISI Proceedings duomenų bazėje, vienas – kitu tarptautinių duomenų bazių cituojamame žurnale, vienas – recenzuojamoje tarptautinių konferencijų medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 8 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2399-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2016
ISBN:
978-609-457-980-6
Leidyklos nr.:
2399-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
126 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e