Dalelių kontakto klampiatampraus slopinimo modelių tyrimas

Evaldas Zdancevičius

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjami klampiatampraus slopinimo modeliai, naudojami diskrečiųjų elementų metode. Tikslesnis energijos sklaidos modeliavimas yra svarbus dalelių dinaminių sistemų skaičiavimuose, o tai pasiekti galima tik tinkamai įvertinus esamą slopinimo jėgos modeliavimo metodiką. Disertacijoje pateiktos rekomendacijos ir sukurti nauji metodai leidžia atsižvelgti į įvairius veiksnius įtakojančius dalelių kontaktą ir sumažinti atsirandančias paklaidas. Tyrimo tikslas – ištirti esamus klampiatampraus slopinimo modelius ir sukurti diskrečiųjų elementų metodui tinkamą normalinio kontakto slopinimo modelį.

Disertaciją sudaro įvadas, trys pagrindiniai skyriai, išvados, naudotos literatūros ir mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašai ir du priedai. Įvade aprašyta darbo aktualumas, tikslas, metodika, tyrimų uždaviniai, mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė.

Pirmasis skyrius yra apžvalginio pobūdžio. Jame nagrinėjama diskrečiųjų elementų metodika, dalelių kontakto modeliavimo ypatumai ir taikomi klampiatampraus slopinimo modeliai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje taikant nedimensinę analizę sukurtas apibendrintas klampiatampraus slopinimo modelis. Taikant minėtą modelį ištirti literatūroje pateikiami populiariausi klampiatampraus slopinimo modeliai. Tyrimai atlikti nagrinėjant dviejų dalelių kontakto ir dalelių grandinės modeliavimo atvejus, o gautieji modeliavimo rezultatai palyginti su eksperimentiniais rezultatais. Sudarytos slopimo modelių naudojimo rekomendacijos įvairiais birių medžiagų skaičiavimo atvejais.

Trečiajame skyriuje pateikta sukurta apibendrinta slopinimo modelio metodika, leidžianti įvertinti restitucijos koeficiento priklausomybę nuo pradinio kontakto greičio. Sukurtos metodikos efektyvumas pailiustruotas keleto medžiagų dalelių kontakto modeliavimo rezultatus lyginant su eksperimentiniais duomenimis.

Disertacijos tema paskelbti 3 straipsniai: du – žurnaluose esančiuose „ISI Web of Science“ duomenų bazėje ir vienas – tarptautinėje duomenų bazėje esančiame žurnale. Disertacijos tema perskaityti 9 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2398-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2016
ISBN:
978-609-457-977-6
Leidyklos nr.:
2398-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
126 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e