Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūros žiemą optimizavimas

Tomas Ratkevičius

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama užsienio šalyse ir Lietuvoje atliekama kelių priežiūra žiemą, įvertinama su kokiomis problemomis susiduriama. Disertacijoje taip pat nagrinėjamos kelių oro sąlygų informacinės sistemos, naudojamos kelių priežiūroje žiemą, vertinamos naudojamos technologijos ir medžiagos keliams barstyti. Taip pat pateikiama užsienio šalių geroji patirtis – strategijos, taikomi priežiūros lygiai, naujausios technologijos optimizuojant kelių priežiūrą žiemą bei jos pritaikymo Lietuvoje galimybės.

Darbe išspręsti pagrindiniai uždaviniai: atlikta užsienio šalių ir Lietuvos mokslo darbų susijusių su automobilių kelių priežiūros žiema analizė. Atlikta Lietuvos klimatinių sąlygų analizė ir nustatyta jos įtaka transporto priemonių eismui žiemą. Išnagrinėtos užsienyje ir Lietuvoje naudojamos technologijos ir atlikti tradicinių chloridų druskų bei alternatyvių joms medžiagų efektyvumo tyrimai. Įvertinus Lietuvos ir užsienio šalių gerąją patirtį, sudarytas modelis automobilių kelių priežiūros žiemą taikomiems lygiams vertinti ir pasiūlyta ekonomiškai pagrįsta priežiūros žiemą strategija Lietuvos valstybinės reikšmės keliams.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir penki priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame nagrinėjami mokslo darbai skirti kelių priežiūros žiemą kokybei gerinti. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikiami atlikti eksperimentinių ir statistinių tyrimų rezultatai. Nustatomos efektyviausios medžiagos Lietuvos klimatinėms eismo sąlygoms.

Trečiajame ir ketvirtajame skyriuose pateiktas teorinis kelių priežiūros žiemą vertinimo modelis ir aprašomi modelio teoriniai įverčiai. Pasiūlyta metodika Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių keliuose taikomų priežiūros lygių įvertinimui ir pateiktos rekomendacijos ekonomiškai pagrįstos priežiūros žiemą strategijos parengimui.

Disertacijos tema paskelbti septyni straipsniai: du – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI Web of Science sąrašą, du – konferencijų medžiagose, referuotose Thomson ISI duomenų bazėje, du – recenzuojamose tarptautinių konferencijų medžiagose, vienas – kitame recenzuojamame leidinyje. Disertacijos tema perskaityti keturi pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2400-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2016
ISBN:
978-609-457-991-2
Leidyklos nr.:
2400-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
162 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e