Automobilių keliuose diegiamų inžinerinių greičio reguliavimo modelis

Automobilių keliuose diegiamų inžinerinių greičio reguliavimo ir kontrolės priemonių veiksmingumo eismo saugumui įvertinimo modelis

Laura Jateikienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas inžinerinių greičio reguliavimo ir kontrolės priemonių veiksmingumas eismo saugumo užtikrinimui. Disertacijos tikslas – didinti eismo saugumą sudarant vidutinio greičio matavimo sistemos veiksmingumo eismo saugumui įvertinimo modelį, apimantį inžinerinių priemonių poveikį, ir pasiūlant ekonomiškai pagrįstą strategiją Lietuvos magistraliniams keliams.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir aštuoni priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus moksliniuose leidiniuose paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmame skyriuje pateikiama greičio įtakos eismo saugumui bei inžinerinių greičio reguliavimo ir kontrolės priemonių veiksmingumo mokslinių tyrimų analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje nustatyti ir susisteminti inžinerinių greičio reguliavimo ir kontrolės priemonių veikimo atkarpų ilgiai bei susistemintos priemonių taikymo sąlygos. Sudarytas vidutinio greičio matavimo sistemos veiksmingumą eismo saugumui įvertinantis teorinis modelis ir pateikti modelio taikymo principai. Trečiajame skyriuje, taikant daugiakriterinius tyrimus, nustatyti inžinerinių greičio reguliavimo ir kontrolės priemonių reikšmingumai avaringumo sumažėjimui. Atlikti vidutinio greičio ir vidutinio greičio matavimo sistemos eksperimentiniai tyrimai Lietuvos automobilių keliuose. Ketvirtajame skyriuje, pagal sudarytą vidutinio greičio matavimo sistemos veiksmingumo įvertinimo modelį, parinkti Lietuvos valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių ruožai sistemos įrengimui. Sudaryti vidutinio greičio matavimo sistemos strategijos įgyvendinimo variantai bei atliktas jų ekonominis vertinimas. Pagal eksperimentinių tyrimų rezultatus pateiktos rekomendacijos vidutinio greičio matavimo sistemos taikymui.

Disertacijos tema paskelbti 9 moksliniai straipsniai: keturi – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI Web of Scienceduomenų bazę, vienas – periodiniame recenzuojamame mokslo leidinyje, trys – ISI Proceedings duomenų bazės leidiniuose, vienas – recenzuojamoje tarptautinės konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 4 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2401-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2016
ISBN:
978-609-457-992-9
Leidyklos nr.:
2401-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
168 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e