Vagono aširačių su iščiuoža smūgio į bėgius dinaminių procesų tyrimas

Stasys Steišūnas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Traukiniui važiuojant bėgiais vyksta riedmenų nuosavi svyravimai, o dėl geležinkelio kelio nelygumų sužadinami priverstiniai riedmenų svyravimai. Atsiradus rato riedėjimo paviršiaus pažaidoms, rato ir bėgio sąveikos metu veikia dinaminės jėgos, kurios papildomai apkrauna bėgį ir ratą. Dėl šių jėgų sukeltų riedmenų svyravimų gali kilti eismo įvykis, triukšmas ir neigiamas poveikis keleivių važiavimo komfortui. Šiuo metu naudojamuose dinaminiuose riedmenų modeliuose neatsižvelgiama į aplinkos temperatūrą ir su ja susijusius geležinkelio kelio standumo pokyčius, o tai gali daryti įtaką tiriamų dinaminių parametrų nustatymo korektiškumui. Šiuo metu matematiniuose rato su pažaida ir bėgio sąveikos modeliuose neįvertinama viso riedmens pagrindinių masių dinamika ir įtaka rato su bėgio sąveikos procesui.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Disertacijoje tyrimų problematika, tikslas ir uždaviniai nustatyti atlikus išsamią Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbų riedmenų dinamikos tema analizę.

Pirmame skyriuje pateikta horizontaliosios ir vertikaliosios riedmenų dinamikos ypatumų apžvalga, išanalizuoti sistemos „riedmuo–kelias“ dinaminiai modeliai, išnagrinėtos riedmenų ratų pažaidos ir jų įtaka riedmenų judėjimui.

Antrajame skyriuje aprašomas sukurtas keleivinio vagono su ratų pažaidomis, judančio įvairios kokybės bėgių paviršiais, matematinis modelis įvertinantis geležinkelio kelio elementų (bėgio, tarpinės, balasto, subbalasto) dinamiką.

Trečiame skyriuje pateikti skaičiavimų, kuriuose įvertinti rato riedėjimo paviršiaus pažaidų ir kelio nelygumų poveikis bei kelio konstrukcijos standumo kitimo poveikis atskiriems vagono konstrukcijos elementams, rezultatai ir jų analizė.

Ketvirtame skyriuje pateikti eksperimentinių tyrimų eksploatacijos sąlygomis atlikimo metodika ir gauti tyrimų rezultatai. Gauti eksperimentiniai rezultatai palyginti su modeliavimo ir kitų mokslininkų tyrimų rezultatais.

Disertacijos tema paskelbta 14 straipsnių. Disertacijos tema perskaityta 12 pranešimų Lietuvos ir užsienio šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2017-003-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2017
ISBN:
978-609-457-998-1
Leidyklos nr.:
2017-003-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
162 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e