Saulės energiją naudojančios mikroklimato sistemos termodinaminio ir funkcinio efektyvumo tyrimas

Juozas Bielskus

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje taikant sisteminės, termodinaminės, šilumos ir masės mainų bei parametrinės analizės metodus tiriamas saulės energiją naudojančios mikroklimato sistemos termodinaminis efektyvumas, apribojamas funkciniu efektyvumu. Tiriama šios sistemos įtaka galutiniam pastato vartotojui – žmogui. Šalia savo pagrindinės funkcijos – pakankamos šiluminės aplinkos užtikrinimo – sistema privalo būti termodinamiškai efektyvi. Pagrindinis disertacijos tikslas – nustatyti termodinaminį efektyvumą ir funkcionalumą integruojančias sąsajas mažai energijos vartojančiam pastatui kaip saulės energiją naudojančiai mikroklimato sistemai.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: pirmasis – atliekama sienų šiluminio talpumo įtakos pastato energijos poreikiams analizė; antrasis – termodinaminiu požriu atliekama saulės energiją naudojančios mikroklimato sistemos analizė; trečiasis – algoritmo, skirto eksergijos sąnaudoms pastato inžinerinėse sistemose mažinti, sudarymas derinant termodinaminės ir funkcinės analizės metodus.

Disertaciją sudaro įvadas, 3 skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei šeši priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, mokslinis darbo naujumas, ginamieji teiginiai, pristatomos disertacijos tema paskelbtos autoriaus publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje pateikiami keliami saulės energiją naudojančių mikroklimato sistemų reikalavimai. Taip pat apžvelgtos mikroklimato sistemos, naudojančios saulės energiją, bei analizei taikomi vertinimo metodai. Atlikta tyrimų apžvalga leidžia nustatyti tyrimų kryptį ir suformuluoti uždavinius, leidžiančius pasiekti tyrimo tikslą.

Antrajame skyriuje pristatomas sudaryto saulės energiją vartojančios sistemos termodinaminio vertinimo algoritmas, kai atsižvelgiama į pasyvias ir aktyvias mikroklimato sistemas bei į šiluminio komforto lygį patalpoje. Aprašomi veiksmų algoritmai ir sudaryti matematiniai modeliai.

Trečiajame skyriuje pateikti saulės energiją naudojančios mikroklimato sistemos termodinaminio ir funkcinio efektyvumo vertinimo tyrimų rezultatai. Rezultatai gauti taikant šių sistemų sukurtą vertinimo modelį.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2017-006-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2017
ISBN:
978-609-476-004-4
Leidyklos nr.:
2017-006-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
150 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e