Internetinio marketingo komunikacijos sistema

Jolanta Sabaitytė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Informacinių komunikacinių technologijų plėtra ir pokyčiai skirtingose visuomenės grupėse, taip pat didelė esamų ir būsimų komunikacijos priemonių gausa išugdė internetinio marketingo komunikacijos priemonių kompleksinio efektyvumo vertinimo poreikį. Disertacijoje nagrinėjama internetinio marketingo komunikacijos priemonių parinkimo problematika, atsižvelgiant į elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo etapus ir skirtingų kartų vartotojų preferencijas. Šių objektų, kaip internetinio marketingo komunikacijos sistemos, kompleksinis pažinimas sudaro prielaidas šiuolaikinio internetinio marketingo teorijos plėtotei. Disertacijos tikslas – sukurti inovatyvią internetinio marketingo komunikacijos sistemą, suteikiančią galimybę gerinti marketingo komunikacijos procesą per skirtingų vartotojų kartų internetinio marketingo komunikacijos priemonių preferencijas įvairiuose elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo etapuose dinaminės technologinės aplinkos sąlygomis. Be to, disertacijoje siekiama ištirti skirtingo amžiaus vartotojų charakteristikas, turinčias lemiamos įtakos jiems įsitraukiant į virtualios erdvės veiklas, ir pateikti šių vartotojų apibūdinimą pagal demografinius ir psichografinius požymius.

Pirmame skyriuje analizuojami tradicinio marketingo pokyčiai, susiję su informacijos amžiaus keliamais iššūkiais bei atsirandančiais naujais poreikiais, nustatomos prioritetinės internetinio marketingo tyrimų kryptys, internetinio marketingo komunikacijos priemonės ir jų charakteristikos, atliekama elektroninių vartotojų gyvavimo ciklų teorijos analizė, išskiriamos vartotojų elgsenos elektroninėje erdvėje kokybinės charakteristikos.

Antrame skyriuje pateikiama suformuota empirinių tyrimų metodika, skirta vartotojų elgsenai virtualioje erdvėje tirti. Taikomi metodai: apklausa, eksperimentas (akių judesio sekimo technologijos) bei statistinė analizė. Remiantis atlikto empirinio tyrimo rezultatais nustatytos skirtingo amžiaus vartotojų internetinio marketingo komunikacijos priemonių preferencijos tam tikruose elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo etapuose.

Trečiame skyriuje pateikiami pagal empirinių tyrimų rezultatų analizę parengti skirtingų kartų vartotojų internetinio marketingo komunikacijos priemonių preferencijų žemėlapiai. Jų visuma sudaro internetinio marketingo komunikacijos sistemą, skirtą įmonių marketingo komunikacijos procesui gerinti, parenkant internetinio marketingo komunikacijos priemones. Apibrėžiami internetinio marketingo komunikacijos sistemos požymiai, įvertinamas jos pritaikomumas bei ribotumai ir nustatomos tolesnių mokslinių tyrimų kryptys.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2017-020-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2017
ISBN:
978-609-476-013-6
Leidyklos nr.:
2017-020-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
200 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e