Kintamos slenkstinės grąžos poveikio omega funkcijos atžvilgiu optimizuotiems investicijų portfeliams tyrimas

Renaldas Vilkancas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijos objektas – portfelio optimizavimo metodai paremti asimetriniais rizikos matais. Šie matai patrauklūs, nes leidžia įvertinti finansinių grąžų asimetriškumą ir adekvačiai atspindi investuotojų požiūrį į riziką. Literatūros analizė parodė, kad nepaisant temos aktualumo ir tyrimų gausos, konkretaus rizikos mato parinkimo, slenkstinės grąžos, kuri yra labai svarbi naudojant asimetrinius rizikos matus, parinkimo, ir šių matų atžvilgiu optimizuotų portfelių efektyvumo, lyginant juos su tradiciniais investicijų portfelio optimizavimo metodais, klausimai nėra gerai ištirti. Darbo tikslas – pasiūlyti naują investicinio portfelio sudarymo modelį, paremtą omega funkcijos ir kintamos grąžos normos koncepcija, leidžiantį investuotojams sudaryti jų poreikius atitinkančius investicinius portfelius. Gauti rezultatai patvirtina siūlomo omega rodiklio ir šiuo rodikliu paremto optimizavimo metodo pranašumą tiek lyginant su tradiciniais, tiek ir su naujais optimizavimo būdais. Be to, gauti rezultatai rodo, kad stochastinio dominavimo kriterijus gali būti sėkmingai naudojamas parenkant slenkstinę grąžą, taip pat evoliucinių optimizavimo algoritmų tinkamumą sprendžiant santykinai didelio masto portfelio optimizavimo uždavinius.

Darbe sprendžiami šie uždaviniai: a) siekiama nustatyti omega funkcijos atžvilgiu optimizuotų portfelių charakteristikas kintant slenkstinei grąžos normai; b) grįžtamojo patikrinimo metodu, naudojant realius istorinius duomenis, palyginti omegą portfelių rezultatus su rezultatais gaunamais naudojant klasikinius ir naujus portfelio optimizavimo metodus; c) ištirti stochastinio dominavimo kriterijaus taikymo galimybes parenkant slenkstinę grąžos normą; d) ištirti skirtuminės evoliucijos algoritmo panaudojamo galimybes optimizuojant santykinai didelius investicijų portfelius.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros sąrašas, autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvade aptariama tiriamoji problema, atskleidžiamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, išryškinamas mokslinis naujumas bei rezultatų praktinė reikšmė. Pirmajame skyriuje pateikiama optimizavimo metodų analizė, skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antroje darbo dalyje yra analizuojami asimetriniai rizikos matai, bei pateikiamos teorinės bei praktinės prielaidos, kuriomis remiantis portfelio optimizavimui siūlomas omega rizikos rodiklis. Trečiajame skyriuje pateikiami empiriniai omega atžvilgių optimizuotų portfelių tyrimo rezultatai. Disertacijos pabaigoje pateikiamos bendrosios viso darbo išvados.

Disertacijos tema paskelbti 3 straipsniai ir perskaitytas 1 pranešimas Lietuvoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2017-030-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2017
ISBN:
978-609-476-024-2
Leidyklos nr.:
2017-030-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
130 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e