Tempiamųjų gelžbetoninių elementų diskrečių plyšių modelio eksperimentiniai

Mantas Juknys

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Gelžbetoninės konstrukcijos, be privalumų (tinkamos įvairiai apkrautoms, skirtingos geometrinės formos konstrukcijoms, jos pasižymi nedidele kaina, ilgaamžiškumu, mažomis priežiūros išlaidomis) turi ir vieną esminį trūkumą – veikiant išorinėms apkrovoms jos pleišėja. Atsivėrus plyšiams, ne tik staiga mažėja konstrukcijos standumas – plyšiai didelės įtakos turi ir statinio ilgaamžiškumui. Per plyšį patenkantis vanduo, agresyvios cheminės medžiagos ir dujos sukelia armatūros koroziją ir gali greitai suardyti statinį.

Gelžbetoninių konstrukcijų pleišėjimo analizė yra vienas sudėtingiausių konstrukcijų mechanikos uždavinių. Net ir taikant šiuolaikinius skaitinius konstrukcijų analizės metodus, sunku tiksliai įvertinti konstrukcijos pleišėjimo pobūdį. Šiuo metu plačiausiai taikomais projektavimo normų metodais pleišėjimo procesas gali būti įvertinamas tik tam tikriems, paprastai apkrautiems elementams. Kita vertus skaitiniai plyšių plitimo ir deformavimo uždaviniai reikalauja ypatingai daug skaičiavimo resursų todėl šiuo metu yra nagrinėjami tik atskiri konstrukciniai elementai. Be to, skaitiniuose algoritmuose taikomi medžiagų modeliai ne visada yra tikslūs ir kartais empirinės projektavimo normų išraiškos yra tikslesnės nei sudėtingi baigtinių elementų modeliai.

Šiame darbe autorius plėtoją dar vieną gelžbetonio pleišėjimo modeliavimo kryptį – įtempių perdavimo (diskrečiųjų plyšių) algoritmus.  Taikant įtempių perdavimo algoritmus gaunami deformacijų ir pleišėtumo rezultatai iš esmės priklauso nuo skaičiavimams taikomų armatūros ir betono sąveikos modelių. Norint tiksliai įvertinti armatūros ir betono sąveikos pobūdį ir gautus rezultatus taikyti skaitiniuose algoritmuose, darbo autorius atliko eksperimentinius bandymus matuodamas armatūros deformacijų pasiskirstymą tempiamuosiuose gelžbetoniniuose lementuose. Remiantis gautais eksperimentiniais rezultatais buvo pasiūlyti įtempių perdavimo algoritmo modeliavimo parametrai.  Buvo parodyta, kad taikant šiame darbe pasiūlytus sukibimo įtempių ir slinkties modelio parametrus bei pažeidimo zonos modelį, galima tiksliai sumodeliuoti tiek armatūros deformacijų kitimą elemento ilgyje, tiek visą gelžbetoninio elemento pleišėjimo ir deformavimosi procesą.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2017-033-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2017
ISBN:
978-609-476-027-3
Leidyklos nr.:
2017-033-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
128 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e